Header OGW4 D

Duurzaam grip op je onderwijskwaliteit met OGW4D

Je wilt met jouw school een mooi resultaat neerzetten en het optimale uit alle leerlingen halen. Niet alleen op belangrijke basisvaardigheden zoals taal en rekenen, maar ook op het gebied van gedrag. Hoe doe je dat? En hoe borg je dat vervolgens? De CED-Groep heeft jarenlange ervaring met Opbrengstgericht werken in 4D (OGW4D) en helpt ook jouw school graag naar succes. Wat zijn jullie ambities?

Whitepaper

We spreken dagelijks bestuurders en schoolleiders, die kort samengevat allemaal op zoek zijn naar hetzelfde: grip. Grip, op de hoeveelheid complexe problemen als dalende leerlingresultaten, ontlezing, lerarentekort, verloop, werkdruk en prangende maatschappelijke kwesties. Grotendeels overstijgt het de mogelijkheden van besturen en scholen. Breed integraal beleid en landelijke regie zijn nodig. Hoe kun je toch invloed uitoefenen en zorgen voor integrale kwaliteit?

Download whitepaper

Grip op je onderwijskwaliteit 1

Hoe werk je als school opbrengstgericht?

Het is een misvatting te denken dat opbrengstgericht werken alleen om een vuist vol cijfers gaat. Onze aanpak ‘Opbrengstgericht werken in 4D’ draait om data, duiden, doelen en doen. Alles begint met het hebben van hoge verwachtingen van de leerlingen en het formuleren van ambities op schoolniveau. Deze vormen de basis voor het onderwijsaanbod en voor drie arrangementen die leerkrachten voor hun eigen groep vormgeven: basis, intensief en verdiept arrangement. Leertijd, leerstofdoelen, klassenmanagement en didactisch-pedagogisch handelen worden nauwkeurig afgestemd op de verschillende arrangementen. Zo krijgen alle leerlingen een passend aanbod dat aansluit op de schoolambities.

Sturen op onderwijskwaliteit in de praktijk

OGW4D gaat over het planmatig aanpakken van kwaliteitsverbetering, met een systematiek die in alle lagen van de organisatie te gebruiken is. Voor het beste resultaat levert élk niveau in de organisatie zijn bijdrage: van leerkracht tot en met schoolleiding. Wanneer scholen werken met de 4D-aanpak hebben ook bestuurders in één oogopslag zicht op de kwaliteit en kunnen zij gericht sturen. Hoe werkt dat in de praktijk?

Bestuur

Hoe kun je op bestuursniveau effectief sturen op onderwijskwaliteit en opbrengsten? Stichting BOOR gebruikt hiervoor de OGW4D-aanpak. Hugo Hopstaken (hoofd afdeling onderwijskwaliteit) en Manal Benaissa (beleidsadviseur onderwijskwaliteit) leggen uit hoe dit in de praktijk werkt.

Lees het artikel

OGW4 D bestuur
OGW4 D Gespecialiseerd onderwijs

Gespecialiseerd onderwijs

Toen directeur Beppie Vendrik en adjunct-directeur Sonja van Enk zeven jaar geleden startten bij sbo De Kristal (Maarssen), stond de school er niet best voor. Inmiddels lijkt het wel alsof er een nieuwe school is gebouwd. Samen met leerkracht groep 8 Tessa Hordijk blikken zij terug op doordachte vernieuwingen, knoppen om aan te draaien en veranderen met lef. 'Het lijkt zo gewoon, maar dat is het niet. We halen nu echt alles uit onze leerlingen.'

Lees het artikel

Primair onderwijs

Ruim drie jaar geleden ging directeur Norine Meinster aan de slag bij obs Nelson Mandela. OGW4D was door de vorige intern begeleider al geïntroduceerd in de school. Ariette de Bruijn nam het OGW-stokje twee jaar geleden van haar over, onder begeleiding van de CED-Groep. De school behaalt indrukwekkende resultaten. Hoe bereiken ze die? Norine en Ariette vertellen over stevige pijlers, een bloeiende verbetercultuur en de route naar de beste kansen.

Lees het artikel

OGW4 D Primair onderwijs
OGW4 D Groep 1 en 2

Groep 1 en 2

De afgelopen jaren is het verhogen van leeropbrengsten een van de belangrijkste speerpunten in het onderwijs. De inspectie vraagt van scholen om te laten zien hoe zij ook in groep 1 en 2 aan opbrengsten werken. De scholen van Stichting PCPO Midden-Brabant gebruiken daarvoor OGW4D. Leerkrachten krijgen ondersteuning van een bovenschoolse ib’er jonge kind.

Lees het artikel

'Het werkt. Ook leerlingen die net in Nederland zijn, komen echt aan leren toe en stromen uit met een advies dat hoger is dan verwacht.’

Pamela Tjon Appian, directeur OBS De Schalm

Unieke aspecten van Opbrengstgericht werken in 4D

check

Schoolambities als kapstok voor het organiseren van je onderwijs

check

Reflecteren op het handelen van leerkrachten

check

Convergente differentiatie

check

Vermindering van de jaarlijks terugkerende administratieve lasten

Whitepaper

We spreken dagelijks bestuurders en schoolleiders, die kort samengevat allemaal op zoek zijn naar hetzelfde: grip. Grip, op de hoeveelheid complexe problemen als dalende leerlingresultaten, ontlezing, lerarentekort, verloop, werkdruk en prangende maatschappelijke kwesties. Grotendeels overstijgt het de mogelijkheden van besturen en scholen. Breed integraal beleid en landelijke regie zijn nodig. Hoe kun je toch invloed uitoefenen en zorgen voor integrale kwaliteit?

Download whitepaper

Grip op je onderwijskwaliteit 1
Logo in rondje

Meer informatie?

Neem contact op met Wilma Peulen

x