Groep5 341
Groep5 341

Werkwijze

Tot onze opdrachtgevers behoren onder meer gemeenten, schoolbesturen, het ministerie van OCW, het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Taalunie en uitgevers (rovict). Ook doen we onderzoek als onderdeel van adviestrajecten van de CED-Groep. In veel onderzoeksprojecten werken we nauw samen met (universitaire) onderzoekspartners.

Kennisdeling

Bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en de professionals die met hen werken. Dat is wat ons beweegt. Kennisdeling is een vitale activiteit van onze organisatie. Wij volgen (wetenschappelijke) ontwikkelingen in binnen- en buitenland op de voet. Onze eigen onderzoeksafdeling voert zelf ook onderzoek uit, op eigen initiatief en in opdracht. Deze (wetenschappelijke) kennis delen we actief met professionals in het veld, waarbij de focus ligt op de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk. Zo wordt kennis een voertuig voor verbetering, ontwikkeling en innovatie van onderwijs en kinderopvang.

x