BEELD 329

Kenniscentrum Begrijpend Lezen

Alle kennis over effectieve aanpakken bij elkaar.

Het Kenniscentrum Begrijpend Lezen wil bijdragen aan de optimalisering van begrijpend leesonderwijs en doet dit door een brug te slaan tussen wetenschap en de onderwijspraktijk. Het Kenniscentrum maakt wetenschappelijke kennis over effectieve aanpakken beschikbaar en toepasbaar voor scholen voor primair en voortgezet onderwijs, zodat ze er in de praktijk ook echt iets mee kunnen.

Kernactiviteiten van het Kenniscentrum:

  • jaarlijkse conferentie over begrijpend lezen
  • jaarlijkse publicatie met recente wetenschappelijke bevindingen
  • zelf onderzoek doen
  • website (inclusief helpdesk)

De CED-Groep is mede-initiator en coördinator van het Kenniscentrum Begrijpend Lezen.
Lees meer over het Kenniscentrum

Logo Uni Leiden Utrecht Sardes KC Begr lezen
Logo in rondje

Meer weten?

Heb je vragen over het Kenniscentrum Begrijpend Lezen? Neem contact op met Carla van Doornen.

Samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek
Hoeven, J. van der (Red) (2019). Voor u gelezen in 2019. De rol van schrijven, teksten en de leraar in het leesonderwijs. Samenvattingen van actueel internationaal wetenschappelijk onderzoek

Hoeven, J. van der & Emans, B. (Red) (2018). Voor u gelezen in 2018. Samenvattingen van actueel internationaal wetenschappelijk onderzoek. Rotterdam: Kenniscentrum Begrijpend Lezen.

Hoeven, J. van der & Rietdijk, S. (Red) (2017). Voor u gelezen in 2017. Samenvattingen van actueel internationaal wetenschappelijk onderzoek. Rotterdam: Kenniscentrum Begrijpend Lezen.

Olijkan, E. (Red) (2016). Voor u gelezen in 2016. Samenvattingen van actueel internationaal wetenschappelijk onderzoek. Rotterdam: Kenniscentrum Begrijpend Lezen.

Vink, A. (2016). Verbindingen binnen taalonderwijs. Van twaalf tot achttien, 26 (7), 38-39. Hoeven, J. van der (red) (2015). Voor u gelezen in 2015. Samenvattingen van actueel internationaal wetenschappelijk onderzoek. Rotterdam: Kenniscentrum Begrijpend Lezen.

Boonstra, M. (red) (2014). Voor u gelezen in 2014. Samenvattingen van actueel internationaal wetenschappelijk onderzoek. Rotterdam: Kenniscentrum Begrijpend Lezen.

Boonstra, M. (red) (2013). Voor u gelezen in 2013. Samenvattingen van actueel internationaal wetenschappelijk onderzoek. Rotterdam: Kenniscentrum Begrijpend Lezen.

Naar de documenten

x