BB 699

Gedrag

Aan gedrag kun je planmatig werken. En net als bij taal en rekenen, hebben sommige leerlingen meer moeite met het aanleren van gewenst gedrag dan anderen. Soms met nadelige effecten tot gevolg voor de hele groep: kinderen beïnvloeden elkaar negatief, er wordt gepest, de sfeer wordt onprettig of zelfs onveilig. Wij denken graag met je mee over een schoolbreed beleid en een bijpassende aanpak waarmee je gewenst gedrag stimuleert en ongewenst gedrag voorkomt. En als je binnen je groep toch te maken krijgt met lastige situaties, zoals een moeilijke groep of hardnekkig pestgedrag, kun je ook bij ons terecht voor advies en ondersteuning.

Advies en begeleiding

Cursussen

x