BB 442

Opbrengstgericht werken aan gedrag

  • Welk gedrag mag ik verwachten van de leerlingen in mijn groep?
  • Hoe leer ik mijn leerlingen adequaat en positief gedrag aan, binnen en buiten de klas?

Schoolgedrag
We verwachten nogal wat van kinderen als het gaat om hoe ze zich gedragen op school. Aardig zijn voor elkaar, kunnen omgaan met conflicten, jezelf presenteren, opkomen voor jezelf en keuzes maken; allemaal voorbeelden van schoolgedrag. Met adequaat schoolgedrag wordt echter niemand geboren, kinderen moeten dit aanleren. En wel van jou.

Van ambitie naar leerlijn
De kern van opbrengstgericht werken aan gedrag is dat je met het hele schoolteam vaststelt welk schoolgedrag je van je leerlingen verwacht. Welk gedrag verwacht jij eigenlijk van je leerlingen? Een kind moet de ruimte krijgen zich te ontwikkelen, dus is het handig om de ambitie te vertalen naar haalbare tussendoelen voor elke jaargroep. Zo weten de leerlingen welk gedrag er van hen verwacht wordt. De leerlijnen Sociaal gedrag en leren leren bieden hier een duidelijk kader voor.

Gedrag is een vak
Net als bij taal en rekenen, werk je gericht aan gedrag. Met het stellen van duidelijke doelen en (realistische) ambities bereik je meer met jouw leerlingen. Onze aanpak Opbrengstgericht werken in 4D geeft je houvast. Het is een beproefde manier om de opbrengsten, juist als het gaat om gedrag, te verbeteren. In dit cyclische proces verzamel je systematisch gegevens over de leerlingen en analyseer je deze met betrekking tot je eigen leerkrachtgedrag. Dit kan bijvoorbeeld met de SCOL. Op basis hiervan formuleer je doelen voor jezelf, bedenk je manieren om deze doelen te bereiken en voer je die aanpak uit. Bij deze doelgerichte aanpak is jouw eigen gedrag een essentieel instrument. Zo geef je jouw leerlingen bagage mee voor later én verbeter je de sfeer in je klas.

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je weten hoe je positief en sociaal gedrag stimuleert? Neem contact op met Wilma Peulen.

x