BB 749

SCOL

De Sociale Competentie Observatielijst (SCOL) is een verantwoord en genormeerd digitaal leerlingvolgsysteem voor het in kaart brengen van de sociale competentie van leerlingen uit het PO en S(B)O. Het werd ontwikkeld door de CED-Groep en uitgegeven door Rovict.

Opbrengstgericht en datagestuurd werken
We ontwikkelden de SCOL om scholen een instrument in handen te geven waarmee zij hun onderwijs richting kunnen geven en waarmee zij de opbrengsten van hun onderwijs inzichtelijk kunnen maken. De SCOL is dan ook een belangrijk hulpmiddel bij het opbrengstgericht en datagestuurd werken in de school. Scholen kunnen met de SCOL signaleren of leerlingen extra ondersteuning nodig hebben en het onderwijs goed op de leerlingen afstemmen.

Positief geadviseerd
De SCOL voor het primair onderwijs kreeg een positief advies van de COTAN (Commissie Test Aangelegenheden Nederland). In het rapport ‘Analyse en waarderingen van opbrengsten’ van de Inspectie van het Onderwijs (oktober 2009) wordt de SCOL genoemd als één van de drie (inmiddels 4 à 5) meetinstrumenten voor sociale competentie om de leeropbrengsten in kaart te brengen.

Acht gedragscategorieën
Onze indeling in acht gedragscategorieën die we ontwikkelden voor de SCOL is overgenomen door verschillende lesmethoden voor sociale competentie, bijvoorbeeld 'Kinderen en… hun sociale talenten'.

Hulp bij interpreteren resultaten
Na het afnemen van de SCOL wil je aan de hand van de resultaten zo goed mogelijk tegemoet komen aan de behoeften van leerlingen. Onze adviseurs helpen scholen bij het interpreteren van de resultaten en signaleren van mogelijke aanpassingen aan het aanbod. Neem contact met ons op voor een aanpak op maat.

Brochure
Wil je weten hoe je de SCOL het beste kunt inzetten als je werkt met de methode Kwink? Download hier de brochure die onze collega Els Rietveld maakte in samenwerking met Kwink.

Logo in rondje

Meer weten? Neem contact met ons op.

x