BB 749

SCOL: inzicht in sociale competenties

Hoe kun je de sociale competenties van alle leerlingen uit het po en s(b)o systematisch in kaart brengen en volgen? Hoe kun je vervolgens richting geven aan je onderwijs en de opbrengsten inzichtelijk maken? Ontdek de Sociale Competentie Observatielijst: SCOL.

Wat is het? De Sociale Competentie Observatielijst (SCOL) is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, welbevinden en sociale veiligheid. Met de SCOL kun je de sociale competenties van alle leerlingen uit het po en s(b)o systematisch in kaart brengen en volgen. Dat is belangrijk, omdat je op die manier het onderwijs beter kunt inrichten. De SCOL is een methodeonafhankelijk, genormeerd, betrouwbaar en erkend instrument dat ontwikkeld is door de CED-Groep en wordt uitgegeven door Rovict. Wat biedt de SCOL?

Opbrengstgericht en datagestuurd werken
We ontwikkelden de SCOL om scholen een praktisch instrument in handen te geven waarmee zij hun onderwijs richting kunnen geven. Ook kunnen zij de opbrengsten van hun onderwijs inzichtelijk maken. De SCOL is dan ook een belangrijk hulpmiddel bij het opbrengstgericht en datagestuurd werken in de school. De resultaten leiden tot aanknopingspunten voor het onderwijs op school-, groeps- en individueel leerlingniveau. Hoe zit het met de kwaliteit van het instrument?

De resultaten leiden tot aanknopingspunten voor het onderwijs op school-, groeps- en individueel leerlingniveau.

Erkend instrument
De SCOL voor het primair onderwijs is erkend door de Expertgroep Toetsen PO. Deze erkenning houdt in dat het instrument een positief kwaliteitsoordeel heeft gekregen op alle relevante kwaliteitsaspecten van een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie. De SCOL is opgenomen in de databank instrumenten van het Nederlands Jeugdinstituut. De Inspectie van het Onderwijs noemt de SCOL een geschikt meetinstrument voor sociale competenties. Hoe werkt het?

LeerlingSCOL: wat observeren leerlingen zelf?
De SCOL is geschikt voor groep 1 t/m 8 en bevat 27 vragen. Als leerkracht breng je observeerbaar en positief sociaal gedrag in kaart. Vanaf groep 6 kunnen leerlingen de SCOL ook zelf invullen. We hebben voor hen de LeerlingSCOL ontwikkeld. Je kunt de observaties van de leerkracht vergelijken met de inzichten van de leerlingen zelf. Dit biedt mooie kansen voor waardevolle gesprekken met leerlingen. Hoe voelt een leerling zich?

Met de LeerlingSCOL kun je de observaties van de leerkracht vergelijken met de inzichten van leerlingen zelf.

Monitor Sociale Veiligheid
De LeerlingSCOL kun je uitbreiden met de Monitor Sociale Veiligheid. Hiermee breng je de veiligheidsbeleving en het welbevinden van de leerlingen in kaart. De leerlingen vullen de vragen anoniem in. Wel kunnen ze het aangeven als ze een gesprek willen aanvragen met de leerkracht of iemand anders in de school.

Ondersteuning en begeleiding
Hoe werk je met de SCOL? Wij bieden scholen ondersteuning en begeleiding bij de afname. Zo helpen we leerkrachten om vooraf de observaties met elkaar af te stemmen en belangrijke aandachtspunten hierin mee te nemen. Met een objectieve meting zijn de resultaten namelijk beter te interpreteren.

Hoe ga je verder na de SCOL?
Na het afnemen van de SCOL wil je natuurlijk aan de hand van de resultaten zo goed mogelijk tegemoetkomen aan de behoeften van leerlingen. Onze adviseurs helpen scholen bij het interpreteren van de resultaten en signaleren van mogelijke aanpassingen aan het aanbod. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op voor een aanpak op maat.

Logo in rondje

Klinkt de SCOL interessant?

We denken graag met jullie mee.

x