BB 682 UITSNEDE

Opbrengstgericht werken

Als bestuurder of directeur van een of meer scholen zijn onderwijskwaliteit en leeropbrengsten belangrijke thema’s. Om het optimale uit alle leerlingen te halen, heb je inzicht en grip nodig. Welke ambities zijn voor jouw leerlingen haalbaar? En welke verbeteracties en interventies dragen effectief bij aan het realiseren van die ambities? De CED-Groep wil deze vragen graag samen met jou beantwoorden. We hebben een lange traditie in opbrengstgericht werken. Ons effectieve programma Opbrengstgericht werken in 4D geeft het inzicht en de grip die jij en het team nodig hebben. Met dit programma werk je doelgericht aan het realiseren van schoolambities en verbeter je de opbrengsten duurzaam. De duidelijke koers en keuzes die gemaakt worden, geven rust in de school en dragen bij aan werkplezier. Benieuwd naar dit programma? We komen graag langs om te laten zien hoe het voor jouw organisatie werkt.

Advies en begeleiding

x