Groep5 340

Leerwinst: inzicht in ontwikkeling

  • Wat zijn de effecten van de lockdowns op de leergroei van leerlingen geweest?
  • Hoe stellen we ambitieuze doelen en verbeteren we onze onderwijsresultaten op alle scholen?
  • Hoe maken we onze bijdrage aan de ontwikkeling van onze leerlingen zichtbaar?
Lees het artikel

Zicht op onderwijskwaliteit

Als bestuurder wil je zicht hebben op wat er op je scholen gebeurt en sturen op de onderwijskwaliteit. Je wilt weten wat de werkelijke bijdrage is die je scholen leveren aan de leerontwikkeling van je leerlingen. Dit soort gegevens zijn belangrijk voor een positieve inspectiebeoordeling, maar ook om de meerwaarde van de school te kunnen vaststellen, bijvoorbeeld tegenover ouders. Door aan de slag te gaan met werken met leerwinst wordt dit helder en inzichtelijk én ontvang je handvatten ter verbetering.

De voordelen van werken met leerwinst

  • Besturen krijgen zicht op de bijdrage aan de leerontwikkeling van leerlingen. De leerwinst is inzichtelijk per onderwijsdomein.
  • Het verbetert de kwaliteitszorg in het onderwijs en het onderwijskundig beleid.
  • Het biedt de mogelijkheid tot het verbeteren van de kansengelijkheid in het onderwijs.
  • Het biedt mogelijkheden om ambities op te stellen en te evalueren.
  • Scholen met lage leeropbrengsten kunnen hiermee aantonen wat zij wél bijdragen aan de ontwikkeling van hun leerlingen.


‘We waren erg tevreden over onze uitstroomgegevens, totdat we de analyses van de leerwinst zagen.’

Leerwinst en leeropbrengst in beeld

Met onze leerwinstberekeningen stel je op basis van actuele cijfers je ambities op bestuursniveau voor je volgende jaarplan. Voor het bepalen van de leerwinst hoeven de leerlingen geen extra toetsen te maken. Onze Toetsservice bewerkt bestaande toetsresultaten tot praktische leerwinstoverzichten, inclusief een schoolrapportage en/of bestuursrapportage (op schoolniveau en op leerlingniveau). We maken de berekeningen altijd op maat naar ieders wens. In een gesprek duiden we samen de resultaten en maken we het overzicht compleet, inclusief handvatten ter verbetering. Met deze informatie kun je doelgerichter en planmatiger sturen, omdat je in één oogopslag ziet hoe je scholen het doen.

Met een aanpak op maat gaan we samen aan de slag met verbeterpunten. Zo werk je met een datagestuurde aanpak aan de 4 D’s: data, duiden, doelen en doen. Daarmee wordt duidelijk welke interventies gewenst zijn om de geformuleerde ambities te behalen. Op deze manier zet je ook een verbetercultuur op die is gericht op het meetbaar beter maken van de onderwijskwaliteit.

Bekijk de animatie over onze aanpak

OGW4 D logo

‘Een aantal van onze scholen behaalde niet de norm van de inspectie, maar wél een knappe leerwinst bij een moeilijke doelgroep. Voor die scholen is het een erkenning dat ze op de goede weg zijn.’

De impuls voor de kwaliteitszorg

Bestuurders en directeuren kunnen met deze aanpak sturen op de onderwijskwaliteit en krijgen zo zicht op wat er echt op scholen gebeurt. Zo maken we onderstaande verschillen in het model duidelijk en bepalen we, uiteraard samen met de school of het schoolbestuur, welke interventies gewenst zijn om de geformuleerde ambities te behalen.

Opbrengsten
Schema leerwinst Opmaak 1 1

Ingevuld kwadrantenmodel voor de scholen: jaargroep 7, domein begrijpend lezen

Wat zijn de ‘lockdown effecten’ op leerwinst?

Als gevolg van de coronacrisis waren de scholen een tijd gesloten, moesten leerlingen thuis hun schoolwerk doen en kregen ze online les. Een belangrijke vraag is óf en in hoeverre dat invloed heeft gehad op hun resultaten. Hier wil toch elk bestuur antwoord op hebben.

‘Wij zijn als bestuur enorm geholpen met het duiden van alle data vóór corona en binnenkort na corona. Dit biedt zicht op waar onze leerlingen staan, welk effect corona op de resultaten heeft gehad en welk (herstel)werk onze scholen het best kunnen oppakken.’

Waarom kiezen voor de CED-Groep

check

Meest geavanceerde instrument om leerwinst op maat te berekenen

check

Uniek: leerwinstoverzichten op leerling-, school- en bestuursniveau

check

Ruim vijftig jaar ervaring in structurele onderwijsverbetering

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je aan de slag met leerwinst om te weten hoe jouw organisatie ervoor staat? Neem contact op met Wilma Peulen.

Producten

x