BEELD 263

Gedrag

Een fijne leeromgeving helpt om gedragsproblemen te voorkomen en zorgt ervoor dat leerlingen méér leren. Een veilige en plezierige leeromgeving kan het team alleen sámen creëren. Preventief werken aan gedrag vraagt om een schoolbrede aanpak. Toch kun je te maken krijgen met lastige situaties, zoals een moeilijke groep of hardnekkig pestgedrag. Met de juiste aanpak en benadering heb je hier als individuele leerkracht en team veel invloed op. De CED-Groep ondersteunt je school graag om op een effectieve manier te werken aan gedrag op een manier die past bij de leerlingen, het team en de schoolambities.

Advies en begeleiding

x