Groep5 368 UITSNEDE LICHT

Vakoverstijgend

In de vakoverstijgende kerndoelen ligt het accent op de brede ontwikkeling van jouw leerlingen. Het gaat bijvoorbeeld om het ontwikkelen van hun taakgerichtheid, doorzettingsvermogen, samenwerkingsvaardigheden, reflectievaardigheden en een goede werkhouding. Zeker voor leerlingen in het sbo en so vragen deze vaardigheden veel aandacht. Als leerkracht heb jij de sleutel in handen om een veilige omgeving te creëren, waarin jouw leerlingen zich deze vaardigheden eigen kunnen maken. De CED-Groep heeft uiteenlopende materialen en programma’s die je daarbij ondersteunen. Bijvoorbeeld de leerlijnen Leren leren en Sociaal gedrag of het programma Taakspel. Met Taakspel werk je spelenderwijs aan de sfeer in de groep en de werkhouding van je leerlingen. Door dit spel worden je leerlingen rustiger, ze vertonen minder storend gedrag en het zorgt ook nog eens voor minder pesten.

Advies en begeleiding

x