Teach Like a Champion

Teach like a champion 3 0 website def 1

Teach Like a Champion: 63 praktische technieken die onmiskenbaar bijdragen aan betere prestaties van leerlingen.

Goud Onderwijs

Goud Small

Goud Onderwijs: excellent onderwijs, geïnspireerd op de successen van de Uncommon Schools in Amerika.

Vreedzaam

DVS

Inmiddels zijn ruim 1000 basisscholen in Nederland 'vreedzaam' en dit aantal groeit ieder jaar. Er is een apart programma voor voorscholen en peuterspeelzalen. Voor het gespecialiseerd onderwijs is er een aparte lessenserie: Beste Vrienden (so) en Beste Burgers (vso). Voor het sbo zijn er aanpassingen gemaakt op het basisschoolprogramma. Inmiddels is er ook een versie voor het voortgezet onderwijs: Democratie kun je leren!

x