BB 655

Burgerschap

Burgerschap is een actueel onderwerp, dat veel omvat. Wat houdt het nu precies in? En wat betekent de nieuwe wet burgerschap voor het onderwijs? Van scholen wordt verwacht dat zij op een samenhangende manier invulling geven aan burgerschap. Dit roept veel vragen op. Hoe kun je er vorm aan geven? Je leest er hier alles over.
x