L 7400

Sociale veiligheid op school

  • Hoe realiseer ik een krachtig pedagogisch klimaat?
  • Hoe praat ik met vertrouwen over onderwerpen die passen bij sociale veiligheid?

Sociale veiligheid

Je hebt de jaarlijkse monitor over sociale veiligheid weer netjes afgenomen. Een wettelijke verplichting, maar vooral een belangrijk meetmoment voor het vormgeven van het pedagogisch klimaat. Wat kun je eigenlijk precies met de uitslag van zo’n veiligheidsmonitor? Sociale veiligheid gaat zoveel verder dan ‘er wordt niet gepest’, zoals soms wordt gedacht. Het gaat om een veilig basisklimaat, waarin kinderen zichzelf durven zijn en elkaar respecteren. Een klimaat waarin leerlingen misschien wel heel goed kunnen meedenken over de interpretatie van zo’n monitor en de acties die daaruit voortvloeien. Met Vreedzaam heb je alles in handen om de sociale veiligheid duurzaam te versterken.

“Wij leren kinderen dat je het niet altijd eens hoeft te zijn, maar dat je wel goed naar elkaar moet luisteren. Ons pedagogisch klimaat wordt gedragen door alle kinderen.”

- Winnie Boeter, directeur daltonschool De Poorter (Gorinchem)

In de klas

Stel je voor, het is vrijdagmiddag. Je zit met je leerlingen in een kring en vraagt: hoe is de afgelopen week voor iedereen geweest? Hebben we lekker kunnen leren? Zijn er dingen die we moeten bespreken om dat beter te laten lukken? Lang niet alle leraren voelen zich voldoende toegerust om zo’n gesprek te begeleiden. Laat staan de nog moeilijker bespreekbare maatschappelijke thema’s, die in burgerschapsonderwijs wel echt thuishoren. Met een programma voor sociale competenties en burgerschap als Vreedzaam heb je houvast en groei je gaandeweg als rolmodel. Hoe is het met jouw vertrouwen om te werken aan de sociale veiligheid op je school?

IKCA DANS 072

Het Jonge Kind

Benieuwd naar de mogelijkheden van Vreedzaam voor de Kinderopvang?

Lees meer
L 7147

Primair onderwijs

Benieuwd naar de mogelijkheden van Vreedzaam?

Lees meer
Logo in rondje

Speciaal onderwijs

Benieuwd naar de mogelijkheden van Vreedzaam?

Lees meer
TB 249

Voortgezet onderwijs

Benieuwd naar de mogelijkheden van Vreedzaam?

Lees meer
x