Groep5 341
Groep5 341

Werkwijze

Tot onze opdrachtgevers behoren onder meer gemeenten, schoolbesturen, het ministerie van OCW, het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Taalunie en uitgevers (rovict). Ook doen we onderzoek als onderdeel van adviestrajecten van de CED-Groep. In veel onderzoeksprojecten werken we nauw samen met (universitaire) onderzoekspartners.

Onderzoekssoorten

De CED-Groep doet verschillende soorten onderzoek:

Beleidsonderzoek
Legt de basis onder beleidsontwikkeling en beleidsevaluatie.

Praktijkgericht onderzoek

Geeft antwoord op vragen uit de praktijk en wordt samen met professionals uit de praktijk opgezet en uitgevoerd. Het draagt bij aan het verbeteren van onderwijs en kinderopvang en vergroot de wetenschappelijke kennisbasis.

Wetenschappelijk onderzoek
Is fundamenteel van aard en vindt plaats in samenwerking met universiteiten. Hierbij werken we vaak samen met universitaire partners. Regelmatig biedt dit voor onze medewerkers mogelijkheden voor een promotietraject. Ook normeringsonderzoek, bijvoorbeeld naar instrumenten die de CED-Groep ontwikkelt, valt onder dit type onderzoek.

Onderzoek op maat
Sluit aan op de vraag van opdrachtgevers en doen we in combinatie met onze adviesunits. Denk aan een nulmeting als startpunt van een verbeterprogramma of een leerwinstonderzoek.

x