Groep5 289

Normering Monitor Sociale Veiligheid

Wetenschappelijk onderzoek

Opdrachtgever: Rovict
Status: afgerond

Over de monitor
De Monitor Sociale Veiligheid (MSV) is een instrument om de sociale veiligheid van leerlingen in groep 6 t/m 8 in het basisonderwijs te volgen. De monitor gaat in op welbevinden, beleving van de sociale veiligheid en aantasting van de sociale en fysieke veiligheid. De uitkomsten worden op groeps- en schoolniveau gerapporteerd. De school kan deze gebruiken bij het voeren van sociaal veiligheidsbeleid. Ook kan de school de uitkomsten zeer eenvoudig en geanonimiseerd delen van de Onderwijsinspectie in het kader van monitoring.

Lees meer over de Monitor Sociale Veiligheid.

Onderzoek en resultaat
Onze afdeling onderzoek & ontwikkeling heeft de monitor ontwikkeld en getest. Dat gebeurde in samenwerking met leerlingen, ouders, leerkrachten, ib’ers en een expertpanel. Het onderzoek wijst uit dat de monitor valide en betrouwbaar is. Op basis van een landelijke steekproef is de monitor genormeerd.

ROVICT
Logo in rondje

Meer weten?

Dit onderzoek is uitgevoerd door Heleen van der Stege. Heb je vragen over onze onderzoeksafdeling of dit specifieke onderzoek? Neem contact op met Johannes de Geus.

x