Groep5 341
Groep5 341

Werkwijze

Tot onze opdrachtgevers behoren onder meer gemeenten, schoolbesturen, het ministerie van OCW, het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Taalunie en uitgevers (rovict). Ook doen we onderzoek als onderdeel van adviestrajecten van de CED-Groep. In veel onderzoeksprojecten werken we nauw samen met (universitaire) onderzoekspartners.

Data- en Toetsservice

Om goed te kunnen sturen en opbrengstgericht te werken, zijn betrouwbare data onmisbaar. De Data- en Toetsservice van de CED-Groep is gespecialiseerd in het verzamelen, geautomatiseerd verwerken, analyseren en overzichtelijk presenteren van data. Bijvoorbeeld toetsresultaten van leerlingen, schoolresultaten of cijfers over het bereik van doelgroepkinderen in vve-voorzieningen. Het duiden van de data is een belangrijke stap in het behalen van doelen behalen. Uiteraard werken we binnen de kaders van de AVG. Externe opdrachtgevers kunnen gebruikmaken van de Data- en Toetsservice. Denk aan scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten. De Data- en Toetsservice ondersteunt ook advies-, ontwikkel- en onderzoeksprojecten van de CED-Groep.

Projecten

De Data- en Toetsservice levert altijd maatwerk. Bij elk vraagstuk en elke situatie bepalen we met welke data we aan de slag gaan, hoe we het proces optimaal inrichten en hoe we de resultaten zo overzichtelijk mogelijk presenteren. Het overzicht en inzicht dat we hiermee creƫren legt een objectieve basis onder data gestuurd en opbrengstgericht werken. De onderstaande projecten geven een indruk van de mogelijkheden.

x