BB 299

VVE-monitor

Objectieve basis voor beleidsontwikkeling.

Hoe staat het met de professionaliteit van pedagogisch medewerkers? Bereiken vve-voorzieningen de beoogde doelgroep en hoe is taalniveau van peuters? Wat is de kwaliteit van het VVE-aanbod? Worden resultaatafspraken gehaald? Op deze en andere vragen willen gemeenten een antwoord krijgen, onder meer om te voldoen aan de verplichtingen van de Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE).

Objectieve aanknopingspunten
De CED-Groep voert voor grote en kleine gemeenten in Nederland een vve-monitor uit. Elke monitor is maatwerk en geeft antwoord op beleidsvragen die voor die gemeente relevant zijn. De monitoruitkomsten bieden gemeenten, kinderopvangorganisaties en basisscholen objectieve aanknopingspunten voor verdere beleidsontwikkeling. Zo kunnen zij samen met het veld gericht werken aan kwalitatief hoogwaardige vve- dat aansluit bij de doelgroep en de lokale situatie.

Kwalitatieve verdieping
Om het verhaal achter de cijfers te verduidelijken, kunnen we ook verdiepende interviews houden met de vve-partners. Dat biedt hen ruimte om in een vertrouwelijke setting open en vrij te reageren. Deze interviews bieden waardevolle en concrete aanknopingspunten voor de verdere invulling en verbetering van de vve.

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je meer weten over de vve-monitor? Neem contact op met Anja de Rooij.

x