Klachtenprocedure

Wij doen er alles aan om je goed van dienst te zijn. Meestal slagen we daar goed in, maar helaas gaat er ook wel eens iets mis. Laat ons dat direct weten, dan stellen we alles in het werk om eventuele fouten te corrigeren.

Klacht indienen
Klachten kun je schriftelijk indienen, gericht aan de CED-Groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam. Of per mail naar onze klachten coördinator a.groen@cedgroep.nl.
Je wordt van het besluit op jouw klacht schriftelijk op de hoogte gesteld. In het algemeen ontvang je het schriftelijke besluit binnen vier weken na indiening van je klacht.

Logo in rondje

Meer informatie?

Neem contact met ons op

Direct contact

Download klachtenprocedure CED-Groep

x