BEELD 329

Leesstrategieonderzoek

Praktijkgericht onderzoek

Opdrachtgever: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)
Consortiumpartners: Universiteit Utrecht en diverse vmbo-scholen
Status: afgerond (2018)

Het onderzoek
Vmbo b/k-leerlingen vinden lezen vaak moeilijk. Eerder onderzoek wijst uit dat leesvaardigheid kan worden bevorderd als leerlingen niet meteen zelf gaan lezen, maar eerst de kunst afkijken bij een rolmodel dat hardop denkend een leestaak uitvoert (observerend leren).

Voor dit onderzoek is observerend leren bij een nieuw ontwikkelde lessenserie begrijpend lezen toegepast. In deze lessenserie stonden vijf leesstrategie├źn centraal. Met drie leesvaardigheidstoetsen (voor, na, retentie) is bepaald of leerlingen vooruit zijn gegaan na het volgen van deze lessenserie. Ook zijn er lesobservaties gedaan en hebben de docenten een logboek bijgehouden.

Resultaten
Het onderzoek laat zien dat de aanpak kansrijk is en dat leerlingen in vmbo b/k baat hebben bij het aanleren van leesstrategie├źn met observerend leren. Echter, bij de klassen van de eerste groep (onderzoekersgetrainde) docenten werd dit gunstige effect pas vertraagd zichtbaar bij de laatste toets.

Omdat observerend niet altijd een vast onderdeel is van de huidige lespraktijk van docenten Nederlands, is een training noodzakelijk om de observerend leren didactiek goed toe te passen.

Lees meer over dit onderzoek in de projectendatabase van het NRO.

De website van NWO (Nederlandse Organisatie voor wetenschappelijk Onderzoek) bevat een overzicht van relevante (publieks)informatie over dit onderzoek.

Onderzoek logos NRO Univ Utrecht
Groep5 241

Meer weten?

Heb je vragen over onze onderzoeksafdeling of dit specifieke onderzoek? Neem contact met ons op.

Direct contact

Publicaties
Evers-Vermeul, J., van der Hoeven, J. & van den Bergh, H. (2018). Effectief leesstrategie onderwijs voor en door docenten Nederlands. Utrecht & Rotterdam: Universiteit Utrecht en CED-Groep.
Lees het eindverslag (pdf)

x