Groep5 241

Tel mee met taal

Praktijkgericht onderzoek

Opdrachtgever: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)
Partner: RSM Erasmus Universiteit Rotterdam

Het onderzoek
Bij het terugdringen van laaggeletterdheid spelen zowel vrijwilligers als beroepskrachten een rol. Een goede samenwerking tussen beiden is noodzakelijk voor een goed resultaat.

In dit onderzoek is in beeld in beeld gebracht hoe vrijwilligers en beroepskrachten in laaggeletterdheidstrajecten aankijken tegen:

  • taken en taakverdeling
  • samenwerking
  • (mogelijkheden voor) deskundigheidsbevordering
  • de toegevoegde waarde van vrijwilligers.

Daarbij is gebruikgemaakt van een grootschalige enquête, focusgroepen en interviews.

Resultaten
Over het algemeen zijn vrijwilligers en beroepskrachten tevreden over de taken, de taakverdeling en de samenwerking. Beroepskrachten zijn echter iets meer tevreden. Een kleine groep onbetaalde coördinatoren is het minst tevreden.

Het onderzoek geeft zeker aanknopingspunten voor de verbetering van de praktijk. Bijvoorbeeld op het gebied van de (werk)organisatie, materiaal, ondersteuning van vrijwilligers en praktische regeltjes die als belemmerend kunnen worden ervaren. Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat er meer gebruik kan worden gemaakt van de talenten, ideeën en toegevoegde waarde van vrijwilligers.

Bekijk de handreiking voor een optimaal samenspel van vrijwilligers en beroepskrachten in het terugdringen van laaggeletterdheid.

Meer weten over Tel mee met Taal?

Ga naar de website van het NRO, de website Tel mee met Taal of bekijk onderstaand filmpje:

Bekijk het filmpje over Tel mee met Taal

Onderzoek logos Erasmus NRO Telmeemettaal
Logo in rondje

Meer weten?

Het onderzoeksteam bestond uit Heleen van der Stege en Saskia Rietdijk. Heb je vragen over het werk van onze onderzoeksafdeling of dit specifieke onderzoek? Neem contact op met Johannes de Geus.

Publicaties
Stege, H. van der, Meijs, L., Overbeeke, P. van & Rietdijk, S. (2019). Tel mee met Taal; naar een optimaal samenspel van vrijwilligers en beroepskrachten in het terugdringen van laaggeletterdheid. Rotterdam: CED-Groep.
Lees het eindrapport (pdf)

x