Groep5 164

Vreedzaam

  • Hoe kunnen we leerlingen een stem geven?
  • We overwegen om vreedzame school te worden. Wat komt er allemaal bij kijken?

Vreedzaam is een effectief en compleet programma voor sociale competentie en burgerschap. De school als democratische oefenplaats staat centraal in het programma. Inmiddels zijn er ruim 1000 reguliere basisscholen die dit programma gebruiken. De CED-Groep maakte het ook geschikt voor:

  • Speciaal basisonderwijs
  • Speciaal onderwijs/zml

Voor sbo, so en ZML

Vreedzame sbo- en so-scholen werken met dezelfde mappen al het reguliere basisonderwijs, aangevuld met een eigen katern. Voor zml-scholen is er een aangepast programma, met veel aandacht voor het pedagogisch klimaat. Deze aandacht is heel belangrijk, omdat dit het gevoel van veiligheid en vertrouwen bij leerlingen vergroot. Met het programma werk je aan onderwijsdoelen op het gebied van burgerschapsvorming en sociale competentie.

Lees meer over Vreedzaam.

‘Leerlingen leren elkaar kennen, ervaren verschillen en aanvaarden dat van elkaar. Van daaruit leren ze om eigen keuzes te maken en elkaar aan te spreken.’

Joke Meijs - STIP VSO, Utrecht

Lessenserie

De basis van het programma is een lessenserie, die bestaat uit de volgende blokken:

  • We horen bij elkaar - groepsvorming
  • We lossen ruzies zelf op - conflicthantering
  • We zijn aardig voor elkaar - gevoelens
  • We zijn allemaal anders - diversiteit

Elke les bestaat uit een A- en een B-les. In de B-les wordt de inhoud van de A-les nog eens herhaald in een andere werkvorm. De begrippen worden geïllustreerd met pictogrammen en illustraties . In elke les staan suggesties voor het omgaan met niveauverschillen.

Meer dan een lessenserie:
Vreedzaam is méér dan een lesmethode. Het is een aanpak waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. Dat vraagt ook om een bepaalde houding van het lerarenteam. Daarom is er een tweejarig invoeringsprogramma om te werken aan een ‘vreedzame’ cultuur in klas en school en aan een doorlopende pedagogische lijn.


Waarom Vreedzaam?

check

Kinderen krijgen een stem

check

Minder conflicten en ordeverstoringen

check

Betere relaties binnen de groep

check

Meer respect en waardering voor verschillen

Gratis e-book: 'Aan de slag met burgerschapsvorming'

In het e-book 'Aan de slag met burgerschapsvorming' willen we je inspireren. Onze kennis en ervaring van ruim 20 jaar delen we graag met je . We schetsen een aantal landelijke ontwikkelingen geven concrete tips en ideeën aan en geven een inkijkje in mooie voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

E-book 'Aan de slag met burgerschapsvorming'

In dit e-book vind je achtergronden, tips en praktijkvoorbeelden van vreedzame scholen
Logo in rondje

Wil je meer weten over Vreedzaam?

Of overweeg je om zelf vreedzame school te worden? Neem hiervoor contact op met Hanke Geurts.

x