BEELD 263

Burgerschap

Aan burgerschap werk je met het hele team, in elke groep. Op school leren jouw leerlingen wat samen leven betekent, hoe zij respectvol met elkaar omgaan en positief kunnen bijdragen aan de samenleving. De school is in dat opzicht een oefenplaats voor onze pluriforme en democratische maatschappij. De CED-Groep ondersteunt je graag om de burgerschapsvorming in te vullen op een manier die past bij de leerlingen, het team en de schoolambities. Bijvoorbeeld met het programma van De Vreedzame School. Er zijn inmiddels ruim 1000 reguliere basisscholen die dit programma gebruiken. Maar wist je al dat we het ook geschikt hebben gemaakt voor het so/zml ‘Beste Vrienden’ en vso ‘Beste Vrienden’?

Advies en begeleiding

x