BB 376

Opbrengstgericht werken

Als bestuurder of schoolleider in het speciaal (basis)onderwijs komt er veel op je af. Neem alleen al de leerlijnen, ontwikkelingsperspectieven, passend onderwijs en niet in de laatste plaats: opbrengstgericht werken. Het is niet eenvoudig om te bepalen welke interventies helpen om de leerresultaten te verbeteren. Welke verbeteracties zet je in? Welke onderwijskenmerken kun je beïnvloeden? En hoe zorg je dat je de resultaten vasthoudt? De CED-Groep heeft een lange traditie in opbrengstgericht werken. Met onze praktische, beproefde aanpak ‘Opbrengstgericht werken in 4D’ en inzichtelijke leerlijnen werk je gestructureerd toe naar de gewenste resultaten. De aanpak blijkt bijzonder effectief in het sbo en so. We komen graag langs om te laten zien hoe deze aanpak voor jouw organisatie werkt!

Advies en begeleiding

x