VOLWASSENEN 147

Leiderschap

Als directeur of bestuurder in het so of sbo heb je een veelzijdige en uitdagende rol. Je geeft leiding aan de ontwikkeling van leerlingen, medewerkers en organisatie. Thema’s die jouw aandacht vragen, zijn bijvoorbeeld: initiëren en implementeren van onderwijskundige innovaties, sturen op hoge opbrengsten, leidinggeven aan het team, beheersbaar houden van de werkdruk en ontwikkelen van kwaliteitsbeleid. De CED-Groep is graag je partner om jouw (onderwijskundig) leiderschap verder te ontwikkelen en te verstevigen. In de rol van sparring partner of adviseur kunnen we je onder meer ondersteunen bij het effectief organiseren en aansturen van je schoolorganisatie, het creëren van een lerende cultuur, het begeleiden van veranderingen en het borgen van de kwaliteit en innovaties.

Advies en begeleiding

x