Groep5 286

Leerlijnen

  • Hoe zorg ik dat ons aanbod goed aansluit bij de leerlingen?
  • Hoe geef ik een doorgaande lijn vorm?

Leerlijnen zijn de ruggengraat van het onderwijs. Ze geven je houvast om een doorgaande lijn te creƫren en om het onderwijsaanbod nauwkeurig af te stemmen op jouw leerlingen. De CED-Groep ontwikkelde leerlijnen voor alle groepen binnen het sbo en alle clusters van het so.

Alle domeinen
De leerlijnen zijn onmisbaar bij het realiseren van hoge onderwijsopbrengsten. Er is een leerlijn voor elk domein waaraan je op school werkt. De leerlijnen zijn gebaseerd op de wettelijke kerndoelen en de SLO-onderwijsdoelen. De leerlijnen hebben een logische opbouw en alle tussendoelen zijn geformuleerd in termen van zichtbaar leerlinggedrag. Duidelijker en concreter kan het niet - precies wat leerkrachten prettig vinden.

Zml
Voor zml-scholen ontwikkelden wij leerlijnen. Bijvoorbeeld een leerlijn voor rekenen, die is gekoppeld aan de rekenmethode Rekenboog.
www.rekenboog.nl

IQ tot 35
Ook de leerlingen met een IQ tot 35 zijn niet vergeten. Voor hen ontwikkelden we de Plancius-leerlijnen. Deze bevatten doelen voor leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd van 0-24 maanden. De eindniveaus van deze leerlijnen sluiten aan bij de beginniveaus (niveau 1) van de zml-leerlijnen.

Alle leerlijnen gratis downloaden
Voor meer informatie en gratis downloads ga je naar onze website over leerlijnen.

Logo in rondje

Contact

Onze adviseurs ondersteunden afgelopen jaren veel scholen bij het implementeren van leerlijnen. Meer weten? Neem hiervoor contact op met Hanke Geurts.

x