Groep5 340

Leerwinst: inzicht in ontwikkeling

  • Hoe maken we onze bijdrage aan de ontwikkeling van onze leerlingen zichtbaar?

Als bestuurder wil je zicht hebben op wat er op je scholen gebeurt en sturen op de onderwijskwaliteit. Je wilt weten wat de werkelijke bijdrage is die je scholen leveren aan de leerontwikkeling van je leerlingen. Dit soort gegevens zijn belangrijk voor een positieve inspectiebeoordeling, maar ook om de meerwaarde van de school te kunnen vaststellen, bijvoorbeeld tegenover ouders. Door aan de slag te gaan met werken met leerwinst wordt dit helder en inzichtelijk én ontvang je handvatten ter verbetering.

De voordelen van werken met leerwinst

  • Besturen krijgen zicht op de bijdrage aan de leerontwikkeling van leerlingen. De leerwinst is inzichtelijk per onderwijsdomein.
  • Het verbetert de kwaliteitszorg en het onderwijskundig beleid.
  • Het biedt mogelijkheden om ambities op te stellen en te evalueren.
  • Scholen met lage opbrengsten kunnen hiermee aantonen wat zij wél bijdragen aan de ontwikkeling van hun leerlingen.

Geen extra toetsen
Voor het bepalen van de leerwinst hoeven de leerlingen geen extra toetsen te maken. Wij bewerken toetsresultaten tot leerwinstoverzichten, compleet met handvatten ter verbetering. Met deze informatie kun je doelgerichter en planmatiger sturen, omdat je in één oogopslag ziet hoe je scholen het doen. Met een aanpak op maat gaan we samen aan de slag met verbeterpunten.

‘Een aantal van onze scholen behaalde niet de norm van de inspectie, maar wél een knappe leerwinst bij een moeilijke doelgroep. Voor die scholen is het een erkenning dat ze op de goede weg zijn.’

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je weten hoe jouw organisatie ervoor staat? Neem contact op met Wilma Peulen.

Producten

x