Groep5 164

Uitgelicht: De Vreedzame School

  • Hoe zou het zijn als ieders stem ertoe doet?
  • Hoe zou het zijn als kinderen conflicten zelf op een positieve manier leren oplossen

Burgerschap concreet maken
Als leerkracht geef je kinderen een plek om te oefenen met alle vaardigheden die ze later in de maatschappij nodig hebben. Natuurlijk moeten ze leren lezen en schrijven, maar ook burgerschapsvaardigheden horen in dat rijtje thuis. Hoe vertaal je een abstract en breed begrip als burgerschap naar concrete lessen of activiteiten in jouw klas? En hoe leef je als team normen en waarden op eenduidige wijze voor?

Dit is De Vreedzame School
De Vreedzame School van de CED-Groep is een effectief en compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De school als democratische oefenplaats staat centraal in het programma. De Vreedzame School sluit aan bij de doelen voor burgerschapsvorming, bij recente ontwikkelingen zoals Curriculum.nu en bij het nieuwe wetsvoorstel burgerschap. De Vreedzame School is er voor het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs en er zijn vertaalslagen gemaakt voor het voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en de kinderopvang. Daarnaast is er de vreedzame wijkaanpak, waarbij de pedagogische visie van De Vreedzame School is doorvertaald voor wijkprofessionals.

‘De leerlingen kunnen zich veel beter verplaatsen in een ander, gaan nauwelijks nog fysieke confrontaties aan en helpen anderen om ruzies te beëindigen. Ik ben trots op hen.’

Janneke Oosterman, directeur CBS Tamarinde, Zaandam

Meer dan een lessenserie
De basis van De Vreedzame School is de lessenserie, die voor alle groepen een wekelijkse les of activiteit bevat. Maar De Vreedzame School is méér dan een lesmethode. Het is een filosofie. Een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. Dat vraagt ook om een bepaalde houding van het lerarenteam. Daarom is er een tweejarig invoeringsprogramma om te werken aan een ‘vreedzame’ cultuur in de klas en de school en aan een doorlopende pedagogische lijn.

Vernieuwing lesmappen
Ons lesprogramma is continu in ontwikkeling omdat we willen blijven aansluiten op wat er speelt in de maatschappij. Daarom zijn de lesmappen basisonderwijs herzien. Kritisch denken en sociale veiligheid hebben een prominentere plek het curriculum en we sluiten aan bij het wetsvoorstel burgerschap. Bekijk in dit handige overzicht de veranderingen.

Lees meer over De Vreedzame School.

Waarom De Vreedzame School

check

Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap

check

Kinderen krijgen een stem en nemen samen beslissingen

check

Kinderen leren op een fijne manier samen leren en samen leven

check

Kinderen leren om conflicten vreedzaam op te lossen

check

Kinderen leren om open te staan voor verschillen tussen mensen

Gratis e-book: 'Aan de slag met burgerschapsvorming'

In het e-book 'Aan de slag met burgerschapsvorming' willen we je inspireren. Onze kennis en ervaring van ruim 20 jaar delen we graag met je . We schetsen een aantal landelijke ontwikkelingen geven concrete tips en ideeën aan en geven een inkijkje in mooie voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

E-book 'Aan de slag met burgerschapsvorming'

In dit e-book vind je achtergronden, tips en praktijkvoorbeelden van vreedzame scholen
Logo in rondje

Contact

Wil je meer weten over De Vreedzame School of zelf vreedzame school worden? Neem contact op met Carla van Doornen.

x