Groep5 164

Uitgelicht: Vreedzaam

  • Hoe zou het zijn als ieders stem ertoe doet?
  • Hoe zou het zijn als kinderen conflicten zelf op een positieve manier leren oplossen

Burgerschap concreet maken

Als leerkracht geef je kinderen een plek om te oefenen met alle vaardigheden die ze later in de maatschappij nodig hebben. Natuurlijk moeten ze leren lezen en schrijven, maar ook burgerschapsvaardigheden horen in dat rijtje thuis. Hoe vertaal je een abstract en breed begrip als burgerschap naar concrete lessen of activiteiten in jouw klas? En hoe leef je als team normen en waarden op eenduidige wijze voor?

Dit is Vreedzaam

Vreedzaam van de CED-Groep is een effectief en compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De school als democratische oefenplaats staat centraal in het programma. Vreedzaam sluit aan bij de doelen voor burgerschapsvorming bij de nieuwe wet burgerschap. Vreedzaam is er voor het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs en er zijn vertaalslagen gemaakt voor het voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en de kinderopvang. Daarnaast is er de vreedzame wijkaanpak, waarbij de pedagogische visie van Vreedzaam is doorvertaald voor wijkprofessionals.

‘De leerlingen kunnen zich veel beter verplaatsen in een ander, gaan nauwelijks nog fysieke confrontaties aan en helpen anderen om ruzies te beëindigen. Ik ben trots op hen.’

Janneke Oosterman, directeur CBS Tamarinde, Zaandam

Meer dan een lessenserie
De basis van Vreedzaam is de lessenserie, die voor alle groepen een wekelijkse les of activiteit bevat. Maar Vreedzaam is méér dan een lesmethode. Het is een filosofie. Een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. Dat vraagt ook om een bepaalde houding van het lerarenteam. Daarom is er een tweejarig invoeringsprogramma om te werken aan een ‘vreedzame’ cultuur in de klas en de school en aan een doorlopende pedagogische lijn.

Ga naar de website van Vreedzaam.

Waarom Vreedzaam

check

Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap

check

Kinderen krijgen een stem en nemen samen beslissingen

check

Kinderen leren op een fijne manier samen leren en samen leven

check

Kinderen leren om conflicten vreedzaam op te lossen

check

Kinderen leren om open te staan voor verschillen tussen mensen

Voorlichtingsfilm Vreedzaam

Gratis e-book: 'Aan de slag met burgerschapsvorming'

In het e-book 'Aan de slag met burgerschapsvorming' willen we je inspireren. Onze kennis en ervaring van ruim 20 jaar delen we graag met je . We schetsen een aantal landelijke ontwikkelingen geven concrete tips en ideeën aan en geven een inkijkje in mooie voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

E-book 'Aan de slag met burgerschapsvorming'

In dit e-book vind je achtergronden, tips en praktijkvoorbeelden van vreedzame scholen
Logo in rondje

Contact

Wil je meer weten over Vreedzaam of zelf vreedzame school worden? Neem contact op met Carla van Doornen.

x