BB 544

Burgerschapsonderwijs voor zml-leerlingen

Burgerschap is al lange tijd een belangrijk thema in het onderwijs, ook op zml-scholen. Recent heeft de Onderwijsinspectie in de Wet verduidelijking burgerschapsopdracht aangegeven hoe zij vindt dat het burgerschapsonderwijs beter kan. Kortgezegd luidt de opdracht: bevorder actief burgerschap en sociale cohesie op een doelgerichte en samenhangende manier. We zien dat veel zml-scholen worstelen met de vraag hoe ze dit voor hun leerlingen kunnen aanpakken op een betekenisvolle en structurele manier.

Burgerschapsonderwijs voor zml-leerlingen

Voor zml-leerlingen vraagt burgerschapsonderwijs net wat anders. De leerlingen beschikken niet vanzelfsprekend over het gedragsrepertoire om goed om te gaan met onderlinge verschillen of conflicten of om oog te hebben voor elkaar. De sociaal-emotionele ontwikkeling van deze leerlingen verdient extra aandacht. Natuurlijk ben je daar als school elke dag mee bezig en bereid je jouw leerlingen zo goed mogelijk voor op de maatschappij. Toch brengt de nieuwe wet extra uitdagingen mee: hoe creëer je samenhang en continuïteit in het burgerschapsonderwijs en hoe maak je het concreet voor deze specifieke doelgroep?

Vreedzaam voor zml-leerlingen

Voor zml-leerlingen wil je burgerschap zo expliciet en duidelijk mogelijk maken en wil je het geleerde regelmatig herhalen, zodat het goed beklijft. Het programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap van Vreedzaam heeft daarom een speciale variant voor zml-scholen ontwikkeld. Met 4 in plaats van 6 themablokken, in een passend tempo en aansluitend bij de belevingswereld en mogelijkheden van deze leerlingen. De blokken hebben een doorgaande lijn en vinden hun kracht in herhaling. Elk jaar ga je opnieuw aan de slag met dezelfde thema’s, steeds een beetje beter beklijven bij de leerlingen. Goed burgerschap wordt langzaam een gewoonte bij de leerlingen. De aanpak is duidelijk, concreet en gestructureerd. Zo maakt de methode gebruik van herkenbare pictogrammen, begrijpelijke woorden en een duidelijke samenhang. Er is bijvoorbeeld een bal die recht geeft op spreken. Alleen met die bal in je hand mag je het woord nemen. Zo leren leerlingen om niet door elkaar te praten en om naar elkaar te luisteren.

De school wordt een oefenplaats

Zoals in de nieuwe wet staat, is het de bedoeling dat school een democratische oefenplaats wordt. Leerlingen kunnen op school in een veilige omgeving met burgerschap oefenen en leerkrachten en andere medewerkers geven elke dag het goede voorbeeld. Vreedzaam voor zml-leerlingen betekent een cultuuromslag voor iedereen. Die omslag bereik je door burgerschap stapje voor stapje te integreren in de hele school. Ons team helpt daarbij. Alle medewerkers krijgen begeleiding en we ondersteunen bij het implementeren en het borgen van het programma.

TB 939

Meer weten?

Benieuwd wat Vreedzaam voor jouw zml-school kan betekenen?

Lees meer
Logo in rondje

Weten hoe jouw school ervoor staat?

De burgerschapsscan werkt eenvoudig en geeft een goed beeld.

Naar de scan

Cursussen

x