VOLWASSENEN 103

Nieuwe wet burgerschapsonderwijs

 • Wat betekent het voor mijn school dat de nieuwe wet burgerschapsonderwijs door de Eerste Kamer is aangenomen?
 • Ben ik als leraar of school wel toegerust om dit burgerschapsonderwijs te bieden?

Nieuwe wet burgerschapsonderwijs

Wie al langer in het onderwijs werkt weet: scholen werken al jaren hard aan burgerschapsonderwijs. Ondanks alle inspanningen concludeert de inspectie dat het beter kan. Bijvoorbeeld: meer samenhang tussen projecten, meer doorlopende lijnen en meer verbinding met het schoolklimaat. De Wet verduidelijking burgerschapsopdracht is daarom ontworpen. De opdracht aan scholen luidt: bevorder actief burgerschap en sociale cohesie op een doelgerichte, samenhangende manier.

Wat houdt de nieuwe wet in?

De nieuwe wet promoveert burgerschapsvorming tot een kerntaak van elke school. Hieronder vind je een samenvatting van de belangrijkste punten.

 1. Concreet aanbod
  Scholen hebben een duidelijk en concreet aanbod voor burgerschapsonderwijs. Hoe bevorder je het burgerschap door de leerjaren, wat leren leerlingen en hoe evalueer je dat?
 2. Respect voor basiswaarden
  Scholen brengen leerlingen kennis en respect bij over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat zoals verankerd in de Grondwet, en de universele rechten en vrijheden van de mens. Hoe zie je dit terug in het handelen van leerkrachten en leerlingen?
 3. Democratische oefenplaats
  De school is een oefenplaats, waar leerlingen actief kunnen oefenen met de sociale en maatschappelijke competenties die ze nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de pluriforme, democratische samenleving. Hoe werk je aan empathie, meningsvorming, kritisch denken, oordeelsvorming en het vreedzaam oplossen van conflicten?
 4. Respect voor verschillen
  School brengt kennis bij over verschillen in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid. Hoe zorg je daarnaast dat er respect is voor deze verschillen?
 5. Veilige acceptatie
  De schoolcultuur sluit aan bij de waarden van punt 2. De school is daarmee een plek waar leerlingen het goede voorbeeld krijgen. Ook zorgt het schoolbestuur voor een omgeving waarin leerlingen én het personeel zich veilig en geaccepteerd voelen. Hoe geef je dat vorm?

Door de wetswijziging krijgt de inspectie ook de mogelijkheid om met scholen in gesprek te gaan over hun burgerschapsonderwijs. Scholen houden natuurlijk wel de vrijheid om hun onderwijs zelf vorm te geven.

De school is meer dan een plek om kinderen op te leiden tot een baan. Het is een plek om ze op te leiden voor het leven.

Arie Slob - oud-minister van basis- en voortgezet onderwijs

Wet burgerschapsonderwijs: en nu?

Hoe gaat jouw school de wet burgerschapsonderwijs concreet maken? Veel scholen hebben al hun weg gevonden naar het complete burgerschapsprogramma Vreedzaam. Hier leren kinderen democratisch beslissen, conflicten oplossen, een open houding aannemen bij verschillen en verantwoordelijk zijn voor zichzelf én de gemeenschap. De onderwijsprofessionals begeleiden het leerproces en zijn rolmodel. Wat heb jij nodig om klaar te zijn voor het nieuwe burgerschapsonderwijs?

Groep5 200

Basisonderwijs

Wil je weten hoe jouw burgerschapsonderwijs ervoor staat?

Doe de scan
BB 576

Speciaal Onderwijs

Benieuwd naar de mogelijkheden van Vreedzaam?

Lees meer
TB 330

Voortgezet Onderwijs

Benieuwd naar de mogelijkheden van Vreedzaam?

Lees meer
x