VOLWASSENEN 103

Nieuwe wet burgerschaponderwijs

  • Wat betekent de nieuwe wet burgerschapsonderwijs voor mijn school?
  • Ben ik als leraar of school wel toegerust om dit onderwijs te bieden?

Wetsvoorstel burgerschapsonderwijs

Wie al langer in het onderwijs werkt weet: scholen werken al jaren hard aan burgerschapsonderwijs. Ondanks alle inspanningen concludeert de inspectie dat het beter kan. Bijvoorbeeld: meer samenhang tussen projecten, meer doorlopende lijnen en meer verbinding met het schoolklimaat. De Wet verduidelijking burgerschapsopdracht geeft daarom een duidelijke opdracht aan scholen: bevorder actief burgerschap en sociale cohesie op een doelgerichte, samenhangende manier.

Wat houdt het wetsvoorstel in?

Het wetsvoorstel promoveert burgerschapsvorming tot een kerntaak van elke school. In de wet staat onder andere:

  • Scholen brengen leerlingen kennis en respect bij over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.
  • De school is een oefenplaats, waar leerlingen actief kunnen oefenen met de vaardigheden die ze later nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de samenleving.
  • De school is een plek waar leerlingen het goede voorbeeld krijgen.

Door de wetswijziging krijgt de inspectie ook de mogelijkheid om met scholen in gesprek te gaan over hun burgerschapsonderwijs. Scholen houden natuurlijk wel de vrijheid om hun onderwijs zelf vorm te geven.

De school is meer dan een plek om kinderen op te leiden tot een baan. Het is een plek om je op te leiden voor het leven.

Minister Slob

Wet burgerschapsonderwijs: en nu?

Hoe gaat jouw school de Wet burgerschapsonderwijs concreet maken? Wat is al gerealiseerd? Wat heb je nog te doen? Het complete burgerschapsprogramma De Vreedzame School beschouwt de school als een democratische mini-samenleving, waar kinderen in veiligheid kunnen leren hoe je in een democratische rechtsstaat leeft. Ze leren democratisch beslissen, conflicten oplossen, een open houding aannemen bij verschillen en zijn actief verantwoordelijk voor zichzelf én de gemeenschap. Onderdelen van het burgerschapsonderwijs zijn als modules in te voeren. Wat heb jij nodig om er klaar voor te zijn?

IKCA dreumes 008

Het Jonge Kind

Benieuwd naar de mogelijkheden van de Vreedzame Kinderopvang?

Lees meer
Groep5 200

Primair Onderwijs

Benieuwd naar de mogelijkheden van De Vreedzame School?

Lees meer
BB 576

Speciaal Onderwijs

Benieuwd naar de mogelijkheden van De Vreedzame School?

Lees meer
TB 330

Voortgezet Onderwijs

Benieuwd naar de mogelijkheden van De Vreedzame School?

Lees meer