TB 999 338 UITSNEDE

Uitgelicht: Democratie kun je leren!

  • Hoe zorgen we dat leerlingen meer verantwoordelijkheid krijgen en nemen?
  • Hoe zorgen we dat leerlingen een stem krijgen en die goed gebruiken?
  • Hoe creëren we een doorgaande pedagogische lijn bij het mentoraat?

Vreedzaam van de CED-Groep is een programma waarmee je de sociale competenties, het conflictoplossend vermogen en de burgerschapsvaardigheden van je leerlingen versterkt.

Inmiddels zijn er zo’n 1000 vreedzame basisscholen. De CED-Groep heeft het programma ook geschikt gemaakt voor het voortgezet onderwijs. Hier heet het programma Democratie kun je leren!

Democratie kun je leren!
Het programma helpt je school om zich te ontwikkelen tot een democratische oefenplaats, waar iedereen zich gehoord, verantwoordelijk en betrokken voelt. Het sluit aan bij de nieuwe wet op burgerschapsvorming.

Democratie kun je leren! bestaat uit lesmodules voor de eerste drie leerjaren. Ook is er een module voor de versterking van het democratisch overleg, leerlingparticipatie en de invoering van peer mediation/vertrouwensleerlingen. Met dit programma werk je structureel en duurzaam aan democratisch burgerschap.

Democratie kun je leren!

check

Leerlingen leren volgens welke principes onze democratische samenleving is ingericht

check

Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap

check

Leerlingen krijgen een stem en nemen samen beslissingen

check

Leerlingen leren om conflicten vreedzaam en constructief op te lossen

check

Leerlingen leren om open te staan voor verschillen tussen mensen

Meer dan lesmodules
Democratie kun je leren! is méér dan lesmodules. Het is een filosofie. Een aanpak, waarin de eigen kracht van leerlingen centraal staat. Dat vraagt ook om een bepaalde houding van het docententeam. Daarom is er een tweejarig invoeringsprogramma om te werken aan een ‘vreedzame’ cultuur in de klas en de school en aan een doorlopende pedagogische lijn.

‘Ruzies die voorheen de klas inkwamen, worden nu buiten de klas door de leerlingbemiddelaars opgelost.’

Kirsten Heilen, leerkracht Praktijkschool Apeldoorn

Meer weten over Vreedzaam?

Neem contact op met Karin Snoodijk
x