Blended leren

Burgerschapsonderwijs

  • Wat vraagt de nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs van ons?
  • Hoe geven we dit nieuwe burgerschapsonderwijs vorm?

Burgerschapsonderwijs


Je merkt vast wel eens dat kinderen het moeilijk vinden zelf conflicten op te lossen, rekening te houden met elkaar en open te staan voor een andere mening. Daarom staat burgerschap al even op de onderwijsagenda’s. Voor veel scholen is het lastig om het burgerschapsonderwijs doelgericht en effectief vorm te geven. Want hoe leer je kinderen kritisch denken, positief communiceren en betrokken zijn bij elkaar? De nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs (augustus 2021) geeft scholen de opdracht om dit nu goed te gaan vormgeven.

Wij leren kinderen dat je het niet altijd eens hoeft te zijn, maar dat je wel goed naar elkaar moet luisteren. Ons pedagogisch klimaat wordt gedragen door alle kinderen.

Winnie Boeter, directeur De Poorter (Vreedzame School, Gorinchem)

Een vorm voor burgerschapsvorming

Fake news, toenemende polarisatie, spanningen tussen bevolkingsgroepen. Ga er maar aan staan om je leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling tot democratische burgers. Kritische denkers die oog en oor hebben voor elkaar, die tot vreedzame oplossingen komen en ook nog zelfstandig zijn. Burgerschapsonderwerpen zijn vaak gevoelig om te bespreken. Hoe kun je een inspirerend rolmodel zijn als je zelf nog zoekende bent? Vreedzaam is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap, waar inmiddels ruim 1000 scholen hun weg naar toe vonden voor burgerschapsvorming. Wat heb jij nodig?

Gratis e-book: 'Aan de slag met burgerschapsvorming'

In het e-book 'Aan de slag met burgerschapsvorming' willen we je inspireren. Onze kennis en ervaring van ruim 20 jaar delen we graag met je . We schetsen een aantal landelijke ontwikkelingen geven concrete tips en ideeën aan en geven een inkijkje in mooie voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

E-book 'Aan de slag met burgerschapsvorming'

In dit e-book vind je achtergronden, tips en praktijkvoorbeelden van vreedzame scholen
IKCA dreumes 008

Het Jonge Kind

Benieuwd naar de mogelijkheden van Vreedzaam voor de Kinderopvang?

Lees meer
Groep5 200

Primair Onderwijs

Benieuwd naar de mogelijkheden van Vreedzaam?

Lees meer
BB 576

Speciaal Onderwijs

Benieuwd naar de mogelijkheden van Vreedzaam?

Lees meer
TB 330

Voorgezet Onderwijs

Benieuwd naar de mogelijkheden van Vreedzaam?

Lees meer
x