TB 582

Ondersteuning bij burgerschapsonderwijs

  • Hoe kunnen we ons burgerschapsonderwijs goed organiseren?
  • Wat doen we al goed en waar liggen onze kansen?

De wil is er wel. Als bestuurder, schoolleider of docent voel je het als jouw taak om leerlingen de nodige burgerschapscompetenties bij te brengen. Je wilt ze voorbereiden op de toekomstige samenleving, zodat ze er goed in kunnen functioneren. Tegelijkertijd zijn er grote uitdagingen in het onderwijs, die maken dat de nodige professionalisering moeilijk te organiseren is. Gelukkig zijn er mogelijkheden voor advies én ondersteuning door experts in burgerschapsonderwijs. Hoe ziet dat eruit?

Grondige analyse

Stap één: hoe staat jullie burgerschapsonderwijs er nu voor? Met behulp van een scan, vragenlijsten en een grondige analyse van de beleidsdocumenten, onderzoekt de adviseur samen met jullie wat goed gaat en waar nog kansen liggen.

Naar een plan van aanpak

Waar moet jullie burgerschapsonderwijs aan bijdragen in de school? Welke competenties willen jullie bevorderen? De adviseur begeleidt jullie naar een helder plan van aanpak. Dit plan wordt vervolgens voorgelegd aan de vaksecties én aan de leerlingen.

De inhoud bepalen

Welke nieuwe inhoud willen jullie gaan gebruiken? Dat stel je in deze fase vast. Ook denk je na over de vraag: bij welke vakken of activiteiten ga je deze inhoud aanbieden? Als de manier van vormgeven is bedacht, leggen we ook dit voor aan de vaksecties én aan de leerlingen.

Herstelopdrachten gaan vaak over doelgerichtheid en samenhang. Burgerschapsonderwijs moet dus vorm krijgen in een vakoverstijgend aanbod. Dat is vaak een uitdaging voor vo-scholen.

De uitvoering

Het plan is afgestemd. De inhoud is bepaald. Dan is het tijd om na te denken over de uitvoering. Wat betekent dit alles nu concreet? Wat gaat al goed in de vaksecties? Wat mag anders, meer of minder en wat is daarvoor nodig? In een bijeenkomst met de vaksectievoorzitters staat de adviseur hier uitgebreid bij stil. Ten slotte is er aandacht voor de borging van alle afspraken in de bestaande kwaliteitscycli.

Een vliegende start

Zoals je ziet, ontvang je ondersteuning in iedere fase van het proces, tot aan de borging. Zo geef je je burgerschapsonderwijs een vliegende start.

Karin Snoodijk 2

Meer weten?

Heb je interesse in ondersteuning bij het vormgeven van jullie burgerschapsonderwijs?

x