BB 724

Ondersteuning bij burgerschapsonderwijs

  • Hoe kunnen we ons burgerschapsonderwijs nu echt goed organiseren?
  • Wat doen we al goed en waar liggen onze ontwikkelpunten?

De wil is er wel. Als bestuurder, schoolleider of leerkracht voel je het als jouw taak om leerlingen de nodige burgerschapscompetenties bij te brengen. Je wilt ze voorbereiden op de toekomstige samenleving, zodat ze er goed in kunnen functioneren. Tegelijkertijd zijn er grote uitdagingen in het onderwijs, die maken dat de nodige professionalisering moeilijk is te organiseren.

Gelukkig zijn er mogelijkheden voor advies én ondersteuning door experts in burgerschapsonderwijs. Hoe ziet dat eruit?

Grondige analyse

Stap één: hoe staat jullie burgerschapsonderwijs er nu voor? Met behulp van een scan, vragenlijsten en een grondige analyse van de beleidsdocumenten, onderzoekt de adviseur samen met jullie wat goed gaat en waar nog ontwikkelpunten liggen.

Van visie naar beleid

Wat betekent burgerschap voor jullie? Hoe past dat bij de school? Wat wil je leerlingen meegeven? Dit soort vragen liggen ten grondslag aan jullie visie op burgerschap. De adviseur begeleidt jullie naar een heldere schoolvisie en vervolgens naar bijpassend beleid. Je formuleert hoofddoelen en verdiept je in het beschikbare burgerschapsaanbod.

Wetgeving en Inspectiekader

Natuurlijk is het van belang dat jullie beleid naadloos aansluit bij de wetgeving én bij het Inspectiekader. Dit kader vraagt om een doelgerichte, samenhangende en herkenbare werkwijze. Ook is evaluatie een essentieel onderdeel van de aanpak. Dit blijkt in de praktijk voor veel scholen een struikelblok te zijn.

‘Herstelopdrachten gaan vaak over doelgerichtheid, samenhang, evaluatie en monitoring.’

Jan-Abel Bolten, organisatieadviseur CED-Groep

De uitvoering

Het beleid is afgestemd. De visie, de doelen en het aanbod zijn bepaald. Dan is het tijd om na te denken over de uitvoering. Wat betekent dit alles nu concreet? Wat gaat al goed in de klassen? Wat mag anders, meer of minder en wat is daarvoor nodig? In een teambijeenkomst staat de adviseur hier uitgebreid bij stil. Ten slotte is er aandacht voor de borging van alle afspraken in de bestaande PDCA-cyclus.

Een vliegende start

Zoals je ziet, ontvang je ondersteuning in iedere fase van het proces, tot aan de borging. Zo geef je je burgerschapsonderwijs een vliegende start.

Carla van Doornen 3

Meer weten?

Heb je interesse in ondersteuning bij het vormgeven van jullie burgerschapsonderwijs?

x