BB 652

Gedrag en burgerschap

Een fijne leeromgeving helpt om gedragsproblemen te voorkomen en zorgt ervoor dat leerlingen méér leren. Een veilige en plezierige leeromgeving kan het team alleen sámen creëren. Preventief werken aan gedrag vraagt om een schoolbrede aanpak. Toch kun je te maken krijgen met lastige situaties, zoals een moeilijke groep of hardnekkig pestgedrag. Met de juiste aanpak en benadering heb je hier als individuele leerkracht en team veel invloed op. Ook aan burgerschap werk je met het hele team, in elke groep. Op school leren jouw leerlingen wat samen leven betekent, hoe zij respectvol met elkaar omgaan en positief kunnen bijdragen aan de samenleving. De school is in dat opzicht een oefenplaats voor onze pluriforme en democratische maatschappij. De CED-Groep ondersteunt je graag om op een effectieve manier te werken aan gedrag en om de burgerschapsvorming in te vullen op een manier die past bij de leerlingen, het team en de schoolambities.

Advies en begeleiding

x