BB 751

Vreedzaam voor nieuwkomers

De instroom van vluchtelingenkinderen stelt het onderwijs voor een boeiende uitdaging. Deze kinderen hebben vaak veel meegemaakt en land, familie en vrienden moeten achterlaten. Leraren die werken met leerlingen met een vluchtachtergrond hebben methodieken nodig om te werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling, passend bij de doelgroep. Er is behoefte aan een integrale aanpak, voor kinderen, hun ouders, scholen en wijken.

Afgestemd op taalniveau nieuwkomers
Veel scholen zijn positief over Vreedzaam en willen de lessen gebruiken in hun werk met nieuwkomerskinderen. Aanpassing van het lesmateriaal was echter nodig. Het reguliere curriculum is te talig en niet multicultureel genoeg voor de nieuwkomerskinderen, die nog weinig vaardig zijn in de Nederlandse taal. Bovendien is de groep kinderen met een vluchtachtergrond erg kwetsbaar en dat vraagt om meer aanpassing en afstemming door de leraar.

Vreedzaam voor nieuwkomers
Met hulp van Stichting Kinderpostzegels is Vreedzaam aangepast aan het nieuwkomersonderwijs. De lessen en activiteiten voor nieuwkomers zijn verdeeld over de zes blokken van Vreedzaam, net als in het reguliere programma. Daarnaast is er een lijst van niet-talige ‘Binnenkomers en Afsluiters’. Je kunt het invoeringstraject specifiek aanpassen aan het programma voor nieuwkomers. Met deze aanpassingen maken we het mogelijk dat (nieuwkomers)scholen een doorgaande lijn bieden in hun pedagogische aanpak.

Bredere doelgroep
Gezien de minder talige insteek zijn de nieuwe lessen en activiteiten ook bruikbaar voor een bredere doelgroep: klassen/scholen met allerlei soorten nieuwkomers, kinderen met een taalontwikkelingsachterstand en/of trauma. Ook voor kinderen met beperkte ontwikkelingsmogelijkheden kan dit programma helpend zijn.

Werk je (nog) niet met Vreedzaam?
Voor scholen die (nog) niet met Vreedzaam werken, zijn er vijf lesbrieven gemaakt. De lesbrieven gaan over:

  • verwelkomen
  • verdiept kennismaken
  • een veilige groep
  • een steentje bijdragen
  • afscheid nemen
De lesbrieven bevatten naast een concrete les, talloze nuttige en concrete tips.


Voor wie zijn deze lesbrieven?
Voor leerkrachten die door het jaar regelmatig nieuwe leerlingen krijgen of zien vertrekken. Of voor scholen die het overwegen om aan de slag te gaan met Vreedzaam en het graag willen uitproberen. In elke lesbrief staat een link naar een digitale les, voor op het digibord.

Bekijk de lesbrieven:

Lesbrieven in het Nederlands
Lesbrieven in het Oekraïens
Lesbrieven in het Pools

De originele lesbrieven voor nieuwkomers zijn met hulp van Stichting Kinderpostzegels gerealiseerd.

Aanmelden voor Vreedzaam?

Zoek een aanbieder bij jou in de regio
Overzicht aanbieders Vreedzaam
x