Groep5 155

Tijdbesteding en kosten

Hoewel de kosten van invoering van het programma afhankelijk zijn van o.a. de grootte van de school, is hieronder een voorbeeld opgenomen van een gemiddelde school.

Tijdbesteding en kosten voor scholen | Tijdbesteding en kosten kinderopvang

Tijd besteding en kosten - school

Eerste jaar:

 • training leerkrachten (5 bijeenkomsten)
 • overleg stuurgroep (5 bijeenkomsten)
 • klassenbezoeken (afhankelijk van aantal leerkrachten)
 • totale tijd inzet begeleiding: 70 uur (kosten afhankelijk van gehanteerde uurtarief)

Tweede jaar:

 • training leerkrachten (3 bijeenkomsten)
 • training leerlingmediatoren (3 bijeenkomsten)
 • workshop ouders (en evt. buurtinstellingen)
 • overleg stuurgroep (5 bijeenkomsten)
 • totale tijd inzet begeleiding: 60 uur (kosten afhankelijk van gehanteerde uurtarief)

Materiaalkosten
Per groep bestelt u een lesmap en andere materialen. De kosten per groep variëren van €120,- tot €145,- Voor de kleutergroepen is een basislijst met prentenboeken opgesteld. Geprobeerd is zoveel mogelijk uit te gaan van boeken die veelal al in scholen aanwezig zijn.

Eenmalige licentiekosten
Daarnaast betaalt elke school eenmalig licentiekosten:

 • voor scholen met meer dan 100 leerlingen: €1260,- (ex. BTW)
 • voor kleinere scholen: €630,- (ex. BTW)

Aanbieders

Bekijk de aanbieders in jouw regio
Bekijk de aanbieders

Tijdbesteding en kosten - kinderopvang

Het invoeringstraject van Vreedzaam voor de kinderopvang wordt met de kinderopvangorganisatie en/of IKC afgestemd. De uitvoering van de teamtrainingen, groepsbezoeken en overleg met de stuurgroep zal één tot anderhalfjaar in beslag nemen.

Hoewel de kosten van invoering van het programma afhankelijk zijn van o.a. het aantal pedagogisch medewerkers dat getraind wordt, is hieronder een voorbeeld opgenomen van een gemiddelde kinderopvanglocatie.

Onderdelen:

 • 0-meting Vreedzaam voor de kinderopvang
 • training pedagogisch medewerkers, pedagogisch coach(es) en manager(s) (4 dagdelen)
 • overleg stuurgroep (5 bijeenkomsten)
 • 1 dag groepsbezoeken
 • eindmeting en evaluatie van het invoeringstraject

Materiaalkosten
Per groep bestelt u een lesmap en andere materialen. De kosten per groep variëren van €200,- tot €300,- Voor de kleutergroepen is een basislijst met prentenboeken opgesteld.

Eenmalige licentiekosten

Daarnaast betaalt elke locatie van een kinderopvangorganisatie eenmalig licentiekosten:

- 200,- ex BTW voor een locatie met minder dan 16 pedagogisch medewerkers
- 400,- ex BTW voor een locatie met 16 of meer pedagogisch medewerkers

x