BB 652

Schoolbreed werken aan gedrag

  • Hoe gaan we om met een lastige groep?
  • Hoe zorgen we dat iedereen met een fijn gevoel naar school gaat?

Resultaatgericht werken is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Bij taal, rekenen en allerlei andere vakken is deze manier van werken al behoorlijk ingeburgerd. Het loont de moeite om ook resultaatgericht te werken aan gedrag. Ook gedrag is immers een ‘vak’ dat kinderen moeten leren en waar je dus doelgericht en planmatig aan werkt. Door een schoolbrede, preventieve aanpak creëer je een veilige en plezierige schoolomgeving waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We ondersteunen je graag om dit te realiseren.

De CED-Groep ontwikkelde diverse hulpmiddelen en methodieken die helpen om resultaatgericht te werken aan gedrag. Bijvoorbeeld de leerlijnen Leren Leren en Sociaal gedrag en onze OGW4D-aanpak. Lees verder voor andere methodieken die we kunnen inzetten als dat nodig is.

Grip op de groep
Elke school heeft er wel eens mee te maken: een groep die niet lekker draait en waar leerkrachten maar niet de vinger achter krijgen. De negatieve energie is niet goed voor de leerlingen, de leerkracht en het onderwijs. In zo’n groep zijn er bijvoorbeeld altijd kinderen die gepest worden en daardoor een negatief zelfbeeld ontwikkelen. Een ander effect is dat de leerlingen niet taakgericht zijn, maar zich continu bezig houden met de strijd in de groep.

Het programma ‘Grip op de groep’ biedt concrete handvatten om van een negatieve groep een positieve groep te maken.

Kids’ Skills
Kids’ Skills is een praktische, oplossingsgerichte en leuke methode om het gedrag van kinderen positief te beïnvloeden. Met deze methode focus je niet op problemen, maar op het aanleren van de gewenste vaardigheden. Zo leren kinderen bijvoorbeeld spelenderwijs om een conflict binnen de groep op te lossen. Je kunt Kids’ Skills gebruiken voor individuele leerlingen of de totale groep.

‘Onze leerlingen hebben zelf positief geformuleerde klassenafspraken gemaakt. Nu stimuleren zij elkaar om zich eraan te houden.’

Brechtje, leerkracht basisschool De Klaroen

Logo in rondje

Contact

Ben je benieuwd hoe jullie resultaatgericht kunnen werken aan gedrag? Neem contact op met Carla van Doornen.

Producten

x