Groep5 233

Burgerschapsvorming

  • Hoe kunnen we ons burgerschapsonderwijs inrichten?
  • Hoe zorgen we dat iedereen met een fijn gevoel naar school gaat?

Je leerlingen groeien op in een democratische samenleving. Dat geldt ook voor de schoolomgeving. Deze is te vergelijken met een mini-samenleving waar je leerlingen oefenen met vaardigheden die zij nu en in de toekomst hard nodig hebben. Ze leren hun mening geven, samen beslissingen nemen en conflicten oplossen. Hierdoor voelen zij zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de samenleving en staan ze open voor de verschillen tussen mensen. Maar hoe kun je dit als school realiseren? Hoe creëer je die schoolomgeving waar kinderen zich vrij en veilig ontwikkelen tot verantwoordelijke wereldburgers?

Samen kijken we wat het beste bij jullie past om het burgerschapsonderwijs doelgericht en samenhangend vorm te geven. De adviseurs van de CED-Groep hebben veelal zelf meegewerkt aan ontwikkeling van leer- en hulpmiddelen op dit gebied.


Gratis e-book: 'Aan de slag met burgerschapsvorming'

In het e-book 'Aan de slag met burgerschapsvorming' willen we je inspireren. Onze kennis en ervaring van ruim 20 jaar delen we graag met je. We schetsen een aantal landelijke ontwikkelingen geven concrete tips en ideeën aan en geven een inkijkje in mooie voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

E-book 'Aan de slag met burgerschapsvorming'

In dit e-book vind je achtergronden, tips en praktijkvoorbeelden van vreedzame scholen

Webinar burgerschaponderwijs

Het wetsvoorstel ‘verduidelijking burgerschapsopdracht’ is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer, en geeft scholen een heldere opdracht: bevorder actief burgerschap en sociale cohesie op een doelgerichte, samenhangende manier. Wat betekent dit precies en hoe gaat jouw school deze belangrijke verandering concreet maken?

Wil je weten wat de wet burgerschap precies vraagt van scholen? In dit webinar praten we je bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van burgerschapsonderwijs:

Webinar ‘Hoe versterk je burgerschap op school?'


Doelgroep:

Voor bestaande Vreedzame scholen

Data en tijden:
Woensdag 31 maart om 15.00 uur
Maandag 12 april om 15.30 uur
Donderdag 15 april om 20.00 uur

Schrijf je gratis in

Logo in rondje

Vragen?

Wil je het burgerschapsonderwijs versterken? Wil je weten hoe wij jou daarin kunnen ondersteunen? Neem contact op met Carla van Doornen.

x