BB 376

Interne begeleiding

De intern begeleider heeft een veeleisende, complexe en onmisbare rol. De ib’er is verantwoordelijk voor de zorgstructuur op school, ontwikkelt beleid, ondersteunt leerkrachten en speelt een belangrijke rol in het realiseren van passend onderwijs. Ook onderhoudt de ib’er contacten met ouders en met externe organisaties die bijdragen aan de ondersteuning en de zorg die leerlingen nodig hebben. Een ib’er kan zelf ook behoefte hebben aan ondersteuning. Bijvoorbeeld bij complexe casuïstiek of nieuwe aspecten van het werk. Natuurlijk kan de ib’er terugvallen op de schoolleiding, maar het is ook waardevol om een beroep te kunnen doen op een ervaren expert die uitstekend is ingevoerd in alle aspecten van het ib-werk. Deze experts vind je bij de CED-Groep. Wij beschikken ook over interim ib’ers die snel inzetbaar zijn voor een tijdelijke vervanging of doorontwikkeling van de rol van interne begeleiding.

Advies en begeleiding

x