Header taakspelsite

Uitgelicht: Taakspel

  • Hoe zorgen we dat leerlingen minder snel zijn afgeleid?
  • Hoe verbeteren we de sfeer in de klas?
  • Wat kunnen we doen tegen pesten?

Praten tijdens de uitleg, naar buiten kijken tijdens het werken, wiebelen op de stoel; in elke klas komt wel eens ongewenst en storend gedrag voor. Dit soort gedrag leidt leerkrachten af van het geven van een goede les. Leerlingen kunnen zich hierdoor minder goed op hun taken kunnen richten en vinden het niet fijn op school.

Klassenregels
Met Taakspel leren leerlingen om hun eigen gedrag te reguleren. Zij zijn taakgerichter aan het werk en houden zich beter aan klassenregels. Onrustig en storend gedrag nemen af en er ontstaat een prettig klassenklimaat. Wat Taakspel zo aantrekkelijk maakt: leerlingen spelen het tijdens de normale lessen en activiteiten. Het neemt dus geen extra tijd in beslag. Taakspel kan zelfs op de speelplaats gespeeld worden.

Sinds we met Taakspel werken zien we meer rust, meer taakgericht gedrag, teamgevoel en toename van positief gedrag. Het geeft structuur en duidelijkheid.”

Sanneke Doornenbal, leerkracht en gedragspecialist basisschool De Wegwijzer Lunteren

Erkend anti-pestprogramma
Ook kinderen die normaal gesproken probleemgedrag vertonen, horen tijdens Taakspel bij een team. Omdat Taakspel zo duidelijk, gestructureerd en voorspelbaar is, doen zij het bij het spel vaak juist opvallend goed. Dat leidt tot een grotere acceptatie: het kind hoort er weer bij. Zij vertonen minder probleemgedrag en dat zorgt ervoor dat ze minder pesten of gepest worden. Als ontwikkelaars zijn we er trots op dat het NJi Taakspel heeft erkend als geschikt anti-pestprogramma. Een mooie prestatie, want slechts vier programma’s kregen deze NJi-erkenning! Meer over Taakspel.

Logo in rondje

Contact

Wil je dat leerlingen hun eigen gedrag beter kunnen reguleren? Wil je investeren in een positieve sfeer? Ontdek wat Taakspel voor jullie kan betekenen. Neem contact op met Carla van Doornen.

x