Groep5 398

Scan burgerschapsvorming

Naar de scan

Burgerschapsvorming: waar staan we en wat kunnen we doen

Alhoewel burgerschap al langer op de onderwijsagenda’s staat, vraagt de voorgenomen wet burgerschap nu om een prominente plek op deze agenda’s. Veel scholen vinden het vormgeven van het burgerschapsonderwijs een complex vraagstuk. Er is behoefte aan heel concrete, inhoudelijke invulling. Burgerschapsvorming heeft alles te maken met opvoeden/pedagogisch handelen en met de doelen die in school daarmee samenhangen. Hoe verbinden we ons pedagogisch handelen nu met burgerschapsvorming? Een scherp beeld van het basisklimaat, het pedagogisch handelen en concrete invulling van burgerschapsvorming, is essentieel. Hoe krijg je volledig zicht op alle aspecten die van invloed zijn? Vanaf waar begint het bouwen? We ontwikkelden een handige burgerschapsscan voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs én het voortgezet onderwijs.

Burgerschapsscan

Burgerschapscan voor concreet inzicht

Om de burgerschapsdoelen te halen, is het dus eerst van belang om inzicht te hebben in de huidige situatie. De CED-Groep ontwikkelde een burgerschapscan, waarmee je op een heel gerichte manier alle concrete inhoudelijke aspecten van het onderwerp doorloopt. De vragen van de scan zijn gericht op de volgende domeinen:

  • School als oefenplaats voor democratie
  • Leerlingenparticipatie
  • Conflictoplossing
  • Diversiteit en persoonsvorming
  • Sociaal gedrag en basisklimaat
  • Pedagogisch handelen

Bijvoorbeeld: organiseren wij dat leerlingen van elkaar leren? Is er in de school een heldere lijn in conflictoplossing? Worden oudere leerlingen ingezet om jongere leerlingen te helpen? Vanuit een goede analyse kun je stappen gaan zetten naar duurzaam burgerschapsonderwijs.

“De scan is compact en laat zich eenvoudig invullen. Ik heb gemerkt dat alleen al door het invullen een gesprek op gang kwam over ons burgerschapsonderwijs. Die reflectie is mooi.”

Maaike Ploeg, schoolleider WereldKidz Triangel

Voor bestuurders

Bestuurders kunnen de burgerschapsscan inzetten voor al hun scholen. Daarmee krijg je een korte rapportage op bestuursniveau aan de hand van de resultaten. Dit geeft waardevolle inzichten voor de toekomst van het burgerschapsonderwijs op de scholen.


“De afname van de burgerschapsscan van de CED-Groep gaf alle scholen snel inzicht hoe ver zij al zijn met de nieuwe aangescherpte wet burgerschap. De directies kregen concrete handvatten in het adviesgesprek en ook suggesties op beleidsniveau. Voor het bestuur had dit traject duidelijke meerwaarde. Wij kunnen hier veel mee bij het verder realiseren van wat de nieuwe wet ‘Verduidelijking burgerschap’ van ons gaat vragen.”

Robert Venema, bestuurder stichting Bravoo

Hoe staat jouw school ervoor?

Vul de burgerschapscan in
Naar de scan
Logo in rondje

Vragen?

Wil je meer weten over werken aan burgerschapsvorming? Neem contact op met Carla van Doornen.

x