Vreedzaam - handreikingen Kriebels

Logovreedzaam Kriebels

De handreikingen verbinden de methode Kriebels in je Buik, van Rutgers met het lesprogramma van Vreedzaam in het primair onderwijs.

De handreikingen verbinden de methode Kriebels in je Buik, van Rutgers met het lesprogramma van Vreedzaam in het primair onderwijs.

Auteur: Hans Scheltema
Redactie: Liesbeth Delgijer
Uitgavejaar: 2021

Let op: je kunt de katernen voor de groepen 1-2 t/m 8 bestellen via het bestelformulier. De prijs bedraagt € 10,50 per katern.
Voor elke groep is er een katern, gelijk aan de mappen van Vreedzaam. Voor combigroepen adviseren we beide katernen te bestellen.

Alleen scholen die het pakket Vreedzame Kriebels afnemen kunnen de handreikingen Kriebels bestellen.

Verbinding Kriebels in je buik met Vreedzaam
Deze handreikingen hebben als doel de methode Kriebels in je Buik, van Rutgers te verbinden met het lesprogramma van Vreedzaam in het primair onderwijs. We doen dat door de lessen van Kriebels in je Buik kort te beschrijven en logische verbanden te leggen met de lesblokken van Vreedzaam. Verder geven we tips waar dat specifiek en concreet in de lessen van Vreedzaam kan plaatsvinden en advies, waar de les van Kriebels in je buik mooi past in het lesprogramma van Vreedzaam. Zo ontstaat er een logische samenhang tussen de beide programma’s en versterken ze elkaar.

Overzicht seksuele ontwikkeling
Uiteraard bepaal je, met je team, welke keuzes uiteindelijk gemaakt worden. Wij adviseren je deze handreiking te printen en voorin de lesmap van Vreedzaam te plaatsen. Graag wijzen wij je nog op het overzicht van de seksuele ontwikkeling aan het einde van deze handreiking. Het is belangrijk kennis te hebben van de seksuele ontwikkelingsfasen. Deze kennis helpt je beter aan te sluiten bij de ontwikkelingsfase van de kinderen. Het helpt ook om niet-leeftijdsadequaat seksueel gedrag te herkennen en eventueel in school te bespreken.x