Groep5 250

Burgerschap

  • Er is veel te doen over burgerschap, maar wat het is burgerschap nu precies?
  • Hoe staat onze school er eigenlijk voor op het gebied van burgerschap?

Wat is burgerschap?

Klassen vol jonge burgers, klaar om voorbereid te worden op participatie in de samenleving. Deze tijd vraagt nogal wat van onze wereldburgers in de dop. Wat dan precies? De laatste discussies over het begrip ‘burgerschap’ zijn nog niet gevoerd. Dat er aandacht voor nodig is, daar is het iedereen het over eens. Korte lontjes, weinig respect voor gezag en botsende opinies zijn aan de orde van de dag. De voorgenomen Wet Verduidelijking Burgerschapsopdracht maakt het belang van burgerschap officieel. Het raakt aan brede thema’s als politiek en economie. Daarnaast heeft het een sterke sociaal-culturele kant.

Diversiteit kan leiden tot botsingen en conflicten. Daarom willen wij een oefenplaats zijn voor democratie.

Janneke Oosterman, directeur CBS Tamarinde (Vreedzame School, Zaandam)

De betekenis van burgerschap: concreter

Een abstract en veelomvattend begrip dus. De nieuwe wet geeft gelukkig richting. De betekenis van burgerschap gaat in het onderwijs vooral om onderlinge betrokkenheid (‘sociale cohesie’) en integratie van immigranten. Kennis van de democratische rechtsstaat staat ook centraal. Concreet hebben we het over de vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, verdraagzaamheid, autonomie en het afwijzen van onverdraagzaamheid en discriminatie. Het omvat dus nogal wat. Veel scholen vonden hun weg naar Vreedzaam voor de invulling van burgerschap in het onderwijs. Hoe gaat het op jouw school?

Gratis e-book: 'Aan de slag met burgerschapsvorming'

In het e-book 'Aan de slag met burgerschapsvorming' willen we je inspireren. Onze kennis en ervaring van ruim 20 jaar delen we graag met je . We schetsen een aantal landelijke ontwikkelingen geven concrete tips en ideeën aan en geven een inkijkje in mooie voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

E-book 'Aan de slag met burgerschapsvorming'

In dit e-book vind je achtergronden, tips en praktijkvoorbeelden van vreedzame scholen
IKCA dreumes 008

Het Jonge Kind

Benieuwd wat Vreedzaam voor je kan betekenen?

Lees meer
Groep5 200

Primair Onderwijs

Benieuwd wat Vreedzaam voor je kan betekenen?

Lees meer
BB 576

Speciaal Onderwijs

Benieuwd wat Vreedzaam voor je kan betekenen?

Lees meer
TB 330

Voortgezet Onderwijs

Benieuwd wat Vreedzaam voor je kan betekenen?

Lees meer
x