BB 689

Podcast-serie ‘Borgers van Burgerschap’

Verdiepende gesprekken
In de podcast-serie ‘Borgers van Burgerschap’ kun je luisteren naar verdiepende gesprekken over vraagstukken en kwesties rond burgerschap. De serie is een samenwerking van De Vreedzame School en de Vreedzame Wijk. Hoe kunnen we burgerschap borgen in onze samenleving? Dat begint bij de opvoeding van de kinderen thuis, maar ook op school, in de buurt en in grotere verbanden.

Willen en kunnen
Bijdragen aan het algemeen belang en de gemeenschap, openstaan voor verschillen tussen mensen, en op een vreedzame wijze conflicten oplossen. De democratie valt of staat met burgers die dit willen en kunnen. Hoe staat het daarmee? En wat betekent dat voor het opgroeien en opvoeden van kinderen in onze samenleving?

In gesprek met
Radiomaker Bart Geeraedts gaat in gesprek met ‘borgers’ die burgerschap belichten vanuit de wetenschap en onderzoek en/of vanuit hun visie en expertise op het gebied van opvoeden en democratisch burgerschap in onze samenleving.

Podcasts:

Anko van Hoepen over de school als oefenplek

De school ziet hij niet alleen als een omgeving die je klaarstoomt voor de maatschappij. Je mag er ook in het nú leven. Het moet een veilige oefenruimte zijn. Volgens Anko van Hoepen, vice voorzitter van de PO-raad, is de basisschool een plek waar je nog iedereen tegenkomt; met andere achtergronden, interesses en talenten. Daar gaat soms wat mis op de speelplaats. Maar vervolgens kun je het erover hebben, zonder dat het grote consequenties heeft. Maar zo’n oefenruimte zou ook de sportclub kunnen zijn.

Stijn Sieckelinck over radicalisering en polarisatie

Stijn Sieckelinck is mede-ontwikkelaar van het trainingsprogramma ‘Omgaan met extreme idealen’, dat breed wordt verspreid onder sociaal-educatieve professionals (NCTV, Nederland). Voorts werkt hij aan de Vrije Universiteit van Amsterdam als senior onderzoeker bij de afdeling Bestuur en Politieke Wetenschappen, en is hij daar voorzitter van het Expertiselab Veerkrachtige Identiteiten van het Instituut voor Maatschappelijke Veerkracht (Faculteit Sociale Wetenschappen).

Bjorn Wansink: Extreme idealen in je klas, wat nu?

In deze podcast een gesprek met Bjorn Wansink, vakdidacticus geschiedenis en Coördinator van de master Education for inclusive societies aan de Universiteit Utrecht. Een gesprek over hoe je als leerkracht of begeleider om kunt gaan met jongeren die extreme opvattingen naar voren brengen. En wat te doen met een jongere die een complottheorie aanhangt?

Lisa Hu: Burgerschap een Bordspel?

Lisa Hu is in 2013 tijdens haar studie aan de Design Academy Eindhoven met Terra Nova Minimaatschappij begonnen om ervoor te zorgen dat er op school niet alleen aandacht is voor 'het juiste antwoord' op maatschappelijke vraagstukken. In 2017 richtte Lisa Stichting Terra Nova - Democratisch Design op, onder andere om zoveel mogelijk mensen elkaar te laten spreken over de wereld waarin ze willen leven.

Dwight van van de Vijver over politie en inclusie

Dwight van van de Vijver is TV presentator en adviseur (social) media bij directie communicatie van de korpsleiding van de politie. Dwight was jarenlang wijkagent in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Daar heeft hij de noodzaak ervaren van dat je het verhaal achter de ander moet leren kennen om prettig met elkaar te kunnen leven. Een van zijn uitgangspunten daarbij is: “Degenen van wie je het moeilijkst kunt houden, hebben waarschijnlijk de meeste liefde nodig.”

x