Beleid

Op het gebied van burgerschaponderwijs is er volop beweging. De Wet verduidelijking burgerschapsopdracht geeft een duidelijke opdracht aan scholen: bevorder actief burgerschap en sociale cohesie op een doelgerichte, samenhangende manier. Wat houdt dat nu precies in? Is jouw school al voldoende toegerust?
x