BB 637

Neuwe kerndoelen voor burgerschap

  • Wat betekent het voor scholen dat de doelen zijn geactualiseerd?
  • Wat zijn de grootste problemen die scholen hebben, en wat zijn de oplossingen?

Toen de nieuwe wet burgerschapsonderwijs in 2021 van kracht ging, zijn scholen hard aan het werk gegaan. Toch heeft de Inspectie van het Onderwijs geconcludeerd dat dit nog niet tot de gewenste onderwijskwaliteit heeft geleid. Hoe kan dat? Omdat er nog geen specifieke kerndoelen voor burgerschap waren, was voor scholen nog onduidelijk waar zij precies aan moeten werken. Daarom heeft SLO nieuwe kerndoelen geformuleerd voor het burgerschapsonderwijs.

Wat maakt dat de doelen voor scholen nog niet duidelijk genoeg zijn?
Scholen mogen zelf hun identiteit bepalen en hun burgerschapsonderwijs naar eigen inzicht inrichten. Deze vrijheid van onderwijs staat op gespannen voet met de roep om duidelijke beoordelingscriteria. Dat maakt het lastig om hele concrete doelen te formuleren. Scholen kunnen daarmee ongewild door een mal geduwd worden. Dat schuurt met het recht op de vrijheid van onderwijs.

Wat de nieuwe doelen betekenen voor scholen
De doelen bevinden zich nog in de conceptfase. Er volgt nu een proefperiode van een jaar, waarin wordt getest hoe goed scholen ermee kunnen werken. In 2025 gaat het wetgevingstraject in. Voor scholen betekent het dat ze nu aan de slag kunnen met duidelijkere doelen, wat voor veel scholen goed nieuws is. Het betekent ook dat gebruikers van programma's als Vreedzaam erop kunnen rekenen dat de programmadoelen zullen aansluiten bij de kerndoelen.

De meeste gestelde vraag over de nieuwe doelen
Scholen vertellen: we doen al heel veel en hebben mooie activiteiten die bij de doelen passen. Op welke manier kunnen we die nu monitoren en zichtbaar maken voor de Inspectie? Daar zijn grote zorgen over, omdat de Inspectie veel herstelopdrachten geeft. Die hebben vaak te maken met doelgerichtheid, samenhang, evaluatie en monitoring. Om scholen daarbij te helpen, staan de burgerschapsexperts van de CED-Groep klaar voor advies en ondersteuning, ook voor het voortgezet onderwijs.

Hoe staat jullie burgerschapsonderwijs ervoor?

Ontdek het met de burgerschapsscan

Carla van Doornen 3 1

Meer weten?

Heb je interesse in ondersteuning bij het vormgeven van jullie burgerschapsonderwijs?

x