Groep5 286

Leerlijnen Leren leren en Sociaal gedrag

  • Hoe organiseer ik mijn onderwijs op de leergebiedoverstijgende doelen?
  • Hoe vergroot ik de taakgerichtheid van mijn leerlingen?
  • Hoe hou ik goed zicht op hun sociale ontwikkeling?

Om het onderwijsaanbod goed af te stemmen op jouw leerlingen en om een doorgaande lijn te creëren, zijn leerlijnen onmisbaar. De CED-Groep heeft leerlijnen ontwikkeld voor Leren leren en Sociaal gedrag.

De leerlijnen zijn gebaseerd op de wettelijke kerndoelen en de SLO-onderwijsdoelen. De leerlijnen zijn praktisch in het gebruik. Ze hebben een logische opbouw en alle tussendoelen zijn geformuleerd in termen van zichtbaar leerlinggedrag. Deze leerlijnen bieden je gegarandeerd houvast bij het opstellen van een doorgaande lijn in jouw aanbod.

Logo in rondje

Meer weten?

De CED-groep ondersteunde afgelopen jaren veel scholen bij het implementeren van leerlijnen Leren leren en Sociaal gedrag. Meer weten? Neem hiervoor contact op met Hanke Geurts.

x