Basiscursus Interne begeleiding (so)

BB 745

Wil je je specialiseren tot intern begeleider? In deze cursus maak je kennis met alle aspecten van de interne begeleiding. Naast theoretische inleidingen en praktijkopdrachten is er veel ruimte voor reflectie op je taken als ib’er.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Wil je je specialiseren tot intern begeleider? In deze cursus maak je kennis met alle aspecten van de interne begeleiding. Naast theoretische inleidingen en praktijkopdrachten is er veel ruimte voor reflectie op je taken als ib’er.

Alle opdrachten zijn gericht op en bruikbaar in je dagelijkse praktijk. Alle onderwerpen worden benaderd vanuit de visie dat je leerkrachten kunt begeleiden en coachen op het stuk waar zij verantwoordelijk voor zijn.

In de cursus houden we rekening met het ontwikkelingsniveau van jouw school. Je rondt deze basiscursus af met een aantal opdrachten waaronder een analyse van opbrengsten.

Inhoud

 • planmatig denken en handelen binnen de diverse vakgebieden (spelling, lezen, rekenen, het jonge kind en sociaal-emotionele ontwikkeling)
 • de beginselen van opbrengstgericht en datagestuurd werken
 • sociale competentie en gedrag
 • gespreksvoering met collega's
 • leiden van groeps- en leerlingbespreking
 • omgaan met weerstanden
 • kwaliteitszorgstructuur

‘Ik heb veel geleerd van deze praktische cursus.’

Reactie cursist

Resultaat

 • Je kent de kenmerken van interne begeleiding op verschillende niveaus.
 • Je weet hoe je begeleidende gesprekken moet voeren.
 • Je weet hoe er planmatig gewerkt kan worden aan diverse vakgebieden.
 • Je bent bekend met de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen van 0-16 jaar, je kent de bijbehorende beoordelingsinstrumenten, kunt de data hiervan analyseren en interventies formuleren.
 • Je bent bekend met de ontwikkelingen op het gebied van Passend onderwijs, je kent je eigen taken op dat gebied en hebt voorbeelden van de zorg die geboden kan worden aan leerlingen met problemen.
 • Je bent in staat een opbrengstgerichte groepsbespreking voor te zitten.
 • Je bent in staat een goede data analyse te maken op basis van de beïnvloedbare onderwijskenmerken.

Extra informatie

De cursus is post-hbo: een afgeronde Pabo-opleiding of opleiding remedial teaching is een vereiste.

Primair onderwijs

Werk je in het primair onderwijs? Schrijf je dan in voor Basiscursus interne begeleiding.

Nieuws

We zijn hard aan het werk om deze cursus in een gebruikersvriendelijke online-leeromgeving te plaatsen. De onlinemogelijkheden integreren we in de cursus waarbij onze visie op online leren leidend is, waardoor de online middelen echt een toegevoegde waarde hebben en de leerrendementen van de cursus verhoogd worden.
Vul het inschrijf- of belangstellendenformulier in dan we houden je op de hoogte van de ontwikkeling van de digitalisering van deze cursus.

S0101 / S5102

x