Basiscursus Interne begeleiding (po)

BB 004 2

Specialiseren tot intern begeleider: is dit jouw moment? Als intern begeleider kun je veel betekenen voor je leerlingen, je collega's en voor de hele school. Door theorie en praktijkopdrachten maak je kennis met alle aspecten van interne begeleiding. Ook is er veel ruimte voor reflectie op je taken als intern begeleider.

Specialiseren tot intern begeleider: is dit jouw moment? Als intern begeleider kun je veel betekenen voor je leerlingen, je collega's en voor de hele school. Door theorie en praktijkopdrachten maak je kennis met alle aspecten van interne begeleiding. Ook is er veel ruimte voor reflectie op je taken als intern begeleider.

Alle opdrachten zijn gericht op je dagelijkse praktijk. De onderwerpen worden benaderd vanuit de visie dat je leerkrachten kunt begeleiden en coachen op waar zij verantwoordelijk voor zijn. De beroepsstandaard voor de intern begeleider is hierbij leidend. Je rondt deze basiscursus af met een aantal portfolio-opdrachten, waaronder een analyse van opbrengsten.

Inhoud

 • planmatig denken en handelen binnen de diverse vakgebieden: begrijpend lezen, rekenen, sociale competentie en gedrag
 • het jonge kind
 • de beginselen van opbrengstgericht en datagestuurd werken
 • gespreksvoering
 • begeleiden en coachen van leerkrachten
 • leiden van groeps- en leerlingbespreking
 • kwaliteits- en zorgstructuur

‘Met deze cursus heb ik afgelopen jaar de ib-taken op school kunnen uitvoeren.’

Reactie cursist

Resultaat

 • Je kent de kaders waarbinnen je als intern begeleider werkt.
 • Je kent de kenmerken en werkzaamheden van interne begeleiding op het niveau van de school, de groep en de leerling.
 • Je weet hoe je begeleidende gesprekken voert.
 • Je weet hoe je planmatig werkt aan diverse vakgebieden.
 • Je bent bekend met de ontwikkelingen over Passend onderwijs, je kent je eigen taken op dat gebied en bent bekend met het werken met een OPP.
 • Je bent in staat een opbrengstgerichte groepsbespreking voor te zitten.
 • Je bent in staat een goede data-analyse te maken op basis van de beïnvloedbare onderwijskenmerken.

Blended

De Basiscursus Interne begeleiding is blended: een combinatie van online leren en fysieke bijeenkomsten. De online mogelijkheden zijn geïntegreerd in de cursus, waarbij onze visie op online leren leidend is. De materialen (literatuur en opdrachten) van de opleiding vind je terug in de handige online leeromgeving van de CED-Groep. Lees meer.

Extra informatie

 • De cursus is post-hbo: een afgeronde Pabo-opleiding of opleiding remedial teaching is een vereiste.
 • Je ontvangt een certificaat wanneer je aanwezig bent geweest tijdens zeven van de acht bijeenkomsten, de opgegeven literatuur is gelezen en de portfolio-opdrachten voldoende zijn beoordeeld.

Verdiepen

Heb je de Basiscursus Intern begeleider al gevolgd maar wil je je kennis verdiepen? Kijk dan op Verdiepingscursus Interne begeleiding (po).

Verbreden

Wil je je kennis verbreden? De volgende cursussen zijn wellicht ook interessant voor je: Masterclass OGW 4D (po), Coaching voor ib en coördinatoren (po), Het lerende brein (po) en Gedrag is een signaal (po).

Speciaal onderwijs

Werk je in het speciaal onderwijs? Schrijf je dan in voor Basiscursus Interne begeleiding (so).

P0101/S5100

x