BB 118

Opbrengstgericht werken in groep 1-2

  • Hoe werk ik opbrengstgericht met kleuters, met ruimte voor spel?
  • Hoe zorg ik voor een dekkend beredeneerd jaaraanbod?

Voordat je aan de slag gaat in je groep, stel je als school op schoolniveau standaarden en ambities op. Daarna kom je tot een sterk en passend onderwijsaanbod voor je kleuters. Waar wil je met jouw groep naartoe werken? Wat zijn belangrijke leeropbrengsten aan het eind van de kleuterperiode? De kaders komen van buiten, maar de inhoud van je onderwijs aan de groepen 1-2 bepaal je zelf binnen je school.

Met kleuters opbrengstgericht werken

De term opbrengstgericht werken (OGW) gaat over het handelen van jou als leerkracht. Niet over het spelen of werken van de kinderen. Jij werkt opbrengstgericht, door jouw leerlingen te ondersteunen en uit te dagen in hun ontwikkeling. Dat doe je door goed te observeren, te luisteren en door hun signalen en behoeften aan te voelen vanuit jouw kennis over ontwikkeling van jonge kinderen. Vanuit die kennis bied je een bewust en beredeneerd aanbod.

Opbrengstgericht werken in 4D

De CED-Groep is dé specialist in resultaat- of opbrengstgericht werken. Onze adviseurs helpen je bij het vormgeven van opbrengstgericht werken in de praktijk. We gebruiken hierbij een praktische en beproefde aanpak: Opbrengstgericht werken in 4D. Opbrengstgericht werken is een cyclisch proces dat draait om vier steeds terugkerende stappen in de voorbereiding en de uitvoering van het onderwijs aan kleuters: doelen formuleren, doen, data verzamelen en het duiden van de data.

'Opbrengsten verwacht je niet, die organiseer je.'

Hulpmiddelen bij opbrengstgericht werken

Kijkwijzers, volgsystemen en observatie-instrumenten zijn waardevolle hulpmiddelen bij het opbrengstgericht werken. Wij helpen je graag met de keuze voor de instrumenten die bij jouw organisatie passen. En natuurlijk zorgen we dat iedereen er goed mee kan werken. Lees verder over kindvolgsystemen.

Boek: Kleutersprongen 2.0

In dit boek vind je een overzichtelijke en praktische werkcyclus: Opbrengstgericht werken in 4D. Door hiermee te werken kun je kleuters helpen om hen sprongen te laten maken in hun ontwikkeling, op een manier die past bij jonge kinderen én waarmee ze resultaten behalen. Jouw kleuters ook met sprongen vooruit? Lees meer over Kleutersprongen 2.0

Logo in rondje

Meer weten?

Heb je interesse in training en begeleiding rond resultaatgericht werken met jonge kinderen? Neem contact op met Wilma Peulen.

x